Kirjamarkkina kirjallisuuslajeittain

Suomen kirjamarkkina voidaan karkeasti jaotella siten, että kolmannes tulee oppimateriaaleista, kolmannes tietokirjallisuudesta ja kolmannes kaunokirjallisuudesta. Kotimaisen aikuisille suunnatun proosan osuus koko markkinasta on noin kymmenen prosenttia. Tarkempia tilastotietoja.

 

Sähkökirja on kustantajalle paperista kalliimpi

EV8A6133_pieni.jpgSähkökirjojen kustannusrakenne on hyvin samankaltainen kuin painettujen kirjojen. Merkittävin ero on sähkökirjojen korkeampi arvonlisävero, joka on 24%. Painetuista kirjoista valtio verottaa 10 %.

Koska sähkökirjan kustannuksista jää pois painamisen, varastoinnin ja fyysisen jakelun kustannukset, jotka ovat noin kolmannes kirjan kokonaiskustannuksista, syntyy helposti mielikuva, että  sähkökirjan tuottaminen olisi kustantajille halvempaan. Näin ei kuitenkaan käytännössä koskaan ole, koska:

  • Sähkökikrjan arvonlisäprosentti on korkeampi, joten valtio vie selkeästi suuremman siivun siitä kuin paperikirjasta
  • Koska kirjasta kuitenkin tehdään myös melkein aina paperinen versio, jäävät nämäkin kustannukset edelleen kustantajan kannettaviksi
  • Sähkökirjan tekemiseen tulee uusina kustannuksina teoksen muuntaminen eri lukulaitteisiin sopivaksi
  • Julkaisu-, markkinointi- ja maksujärjestelmien ylläpito vaatii uusia henkilöresursseja ja investointeja tietotekniikkaan
  • Tekijänoikeuksien valvonta ja suojeleminen on sähkökirjoihin liittyvä uusi menoerä
  • Sähkökirjan tuo mukanaan uusia markkinointikuluja

Kirjailijan tekijänpalkkio, kustannustoimittajan, taiton, kuvituksen, kääntämisen kustannukset koskevat samalla tavoin sähköistä kuin paperistakin kirjaa. Eri asia on, jos sähkökirjaan tehdään ns. rikastettua sisältöä kuten kuvaa tai ääntä. Tällöin tuotantokustannukset nousevat moninkertaisiksi.

Kustantajan tehtävät

Suomen Kustannusyhdistyksen viestintätyöryhmä on julkaissut Kustantaminen.fi -sivuston, joilla kerrotaan mitä kirjojen ja oppimateriaalien kustantaminen käytännössä on. Siellä on mm. videoita joissa tunnetut kirjailijat kertovat millaisia kustantajat ovat.