Finlands Förlagsförening

Finlands Förlagsförening är en samarbets- och intresseorganisation för finländska bokförläggare. Föreningen har som uppgift att stöda sina medlemmar genom att utveckla verksamhetsbetingelserna inom förlagsbranschen. I egenskap av ideell organisation främjar den spridningen av litteratur, intresset för läsning och yttrandefriheten.

Finlands Bokstiftelse

Lukurauha_pieni.jpg