Board:

President

CEO Timo Julkunen (Bonnier Books)

Vice-President

Kirsi Harra-Vauhkonen (Sanoma Pro)

Members

CEO Anna Baijars (Gummerus Kustannus)
CEO Juha-Pekka Heinonen (Lasten Keskus & Kirjapaja)
CEO Päivi Hietanen (Edita Publishing Ltd.)
CEO Fredrik Rahka (Förlaget M)
CEO Ville Rauvola (Atena)
CEO Pasi Vainio (Otava Publishers)