Hallitus (Board):

Puheenjohtaja (President)

toimitusjohtaja Timo Julkunen
(Bonnier Books)

Varapuheenjohtaja (Vice-President)

toimitusjohtaja Kirsi Harra-Vauhkonen (Sanoma Pro)

Muut jäsenet (Members)

toimitusjohtaja Anna Baijars (Gummerus Kustannus)
toimitusjohtaja Päivi Hietanen (Edita Publishing Ltd)
toimitusjohtaja Juha-Pekka Heinonen (Lasten Keskus ja Kirjapaja)
toimitusjohtaja Fredrik Rahka (Förlaget M)
kustantaja Ville Rauvola (Atena)
toimitusjohtaja Pasi Vainio (Kustannusosakeyhtiö Otava)

Kuvassa vasemmalta oikealle:
Ville Rauvola, Fredrik Rahka, Timo Julkunen, Päivi Hietanen, Kirsi Harra-Vauhkonen,
Juha-Pekka Heinonen.
Kuvasta puuttuu Anna Baijars ja Pasi Vainio.