Tunnelmia eri puolilta kirja- ja oppimateriaalialaa

Koronakriisi | 14.4.2020

Alla olevat tiivistykset perustuvat pistemäisiin keskusteluihin eri toimijoiden kanssa, eikä niistä voi tehdä johtopäätöksiä yksittäisten toimijoiden osalta.

Kustantamoissa työ on jatkunut etätyöskentelyä lukuun ottamatta varsin normaalisti. Kustannuslistoja ei ole toistaiseksi lähdetty muuttamaan. Myynnissä näkyvät eri kanavissa tapahtuneet muutokset. Pitempiaikaisia vaikutuksia on vielä vaikea arvioida. Yleistilanteen heikentyminen kuluttajien ostovoiman heiketessä heikentää myös kustantajien ennusteita.

Oppimateriaalikustantajien myynti noudattelee toistaiseksi vielä ennusteita, koska kunnat olivat budjetoineet ja tehneet isot hankintansa jo ennen kriisiä. Yhä heikentyvä kuntatalous nostaa horisonttiin kuitenkin tummia pilviä. Oppimateriaalikustantajat tekivät suuren yli 10 miljoonan euron lahjoituksen avaamalla perusopetukseen ja toiselle asteelle digiaineistojaan etäopetukseen maksutta.

Marketeissa kirjat ovat kasvaneet vahvasti muiden ajanviettotuotteiden ohella. Erityisesti pokkarit ja värityskirjat ovat kasvuluvuissa korostuneet.

Kirjakaupoilla hankaluudet ovat suurimmat. Vaikeuksien suuruus vaihtelee voimakkaasti paikkakunnasta ja myymälästä riippuen. Joillakin myynti on tippunut viidenneksen, joillakin se on jäänyt viidennekseen normaalista. Yleisenä syynä on asiakasvirtojen tyrehtyminen, jota on hiukan paikannut kertaostosten suureneminen asiakkaiden hamstratessa viihdykettä eristykseen. Kaupat ovat aktiivisesti mukauttaneet palvelujaan ja järjestäneet kotiinkuljetuksia sekä noutokassipalveluja.

Ääni- ja sähkökirjapalvelut jatkavat vahvalla kasvu-uralla. Etätöiden alkaminen toi pendelöinnin loppumisen myötä pienen notkahduksen, mutta sitten myynti voimistui jälleen. Lastenkirjat ovat nousseet erityisesti eristyksen aikana.  Normaalilta vahvalta kasvukäyrältä suurin poikkeus on uusien asiakkaiden vielä selvästi voimakkaampi kasvu.

Verkkokauppaa harjoittavissa yrityksissä kriisi on näkynyt kovana kasvuna. Edellisvuoteen nähden kasvua on yli 50 %. Erityisen kovaa kasvua on nähty kaunossa sekä lasten- ja nuortenkirjoissa.