Syksyn 2019 koulutusohjelma

MARRASKUU

Book publishing terminology in English

Thursday 21 November at 9.00–12.00 in Tekniskan salit, Eerikinkatu 2, 5th floor.

Course instructor: Katja Pantzar, writer, editor and journalist

Do you find yourself at a loss for words when it comes to dealing with your international counterparts? Is the English-language publishing terminology foreign to you? Do you know how to small talk in-person and via email? 

This workshop will help you to navigate the vocabulary surrounding editing and publishing deals, from promoting a title to an international audience, to negotiating a foreign rights deal on a translated work, agreeing on publicity and promotion, and discussing a print run. A glossary of common English-language terms will be given to course participants.

The course fee 80 € + VAT includes coffee/tee, juice and a sandwich. If you cancel your participation after 11 November, you will have to pay the course fee in full.

The course has room for 40 participants.

 

Markkinointitekstin monet muodot – Ennakkotekstistä katalogiin, kanteen, verkkokauppoihin ja kirjapuheeseen.

Maanantai 25.11. klo 9-12, Kokoustila Liitto, Iso Roobertinkatu 20–22 A, 5. kerros, 00120 Helsinki.

Kaunokirjallista teosta ja tietokirjaa myydään siitä kirjoitetulla esittelytekstillä, jonka pitää taipua moneksi. Kenties hyvinkin varhaisessa vaiheessa kirjoitetusta ennakkotekstistä muotoutuu kansiteksti, esittely verkkokauppoihin ja tiedotteisiin, someen ja myös kirjapuheeseen, pitchauksiin. Millainen markkinointiteksti palvelee lukijaa? Mitä tulee ottaa huomioon esittelytekstiä kirjoittaessa, jotta teksti muovautuisi eri tarkoituksiin mahdollisimman sujuvasti? Entä mikä on oleellista verkkokauppojen ja sovellusten näkökulmasta?

Kurssin kouluttajina toimivat Mari Nieminen (tuottaja WSOY:n markkinoinnista) ja Noora Al-Ani (Otavan sähköisen kustantamisen liiketoimintapäällikkö).

Kurssille mahtuu noin 40 osallistujaa.

 

 

Kevään 2019 koulutusohjelma

Vuorovaikutuksessa jokainen vaikuttaa – Kirjailijan ja kustannustoimittajan välinen kommunikaatio ja vuorovaikutus

Torstaina 23.5. klo 13–16 Auditorio Robassa, Iso Roobertinkatu 20–22 A

Kustannustoimittajan ja kirjailijan välinen vuorovaikutus on monimutkainen kommunikaation laji: kirjailijalta on pyydettävä paljon, ja toisaalta on voitava olla luotettava kuin vuori, usein kiireen ja työpaineiden keskellä. Kevään kunniaksi Suomen Kustannusyhdistyksen koulutustyöryhmä tarjoaa kustannustoimittajille koulutuksen, joka antaa vuorovaikutukseen käytännön eväitä. 

Tilaisuuden avaa improvisaatioteatteri Stella Polariksen Sari Havas. Luennon lähtökohtana on, että jokaisessa kohtaamisessa ollaan aina uudessa tilanteessa, jossa jokainen luo tunnelmaa omalla ilmaisullaan. Luennon tavoitteena on löytää konkreettisia ilmaisun keinoja saada kirjanluontiprojekteissa vuorovaikutus sujumaan mahdollisimman rakentavasti ja mielekkäästi. Parhaiten näyttelijänä tunnettu Sari Havas on kouluttanut yrityksiä vuorovaikutus-, esiintymis-, improvisaatio- ja työhyvinvointitaidoissa ympäri Suomen vuodesta 1996.

Kahvitauon jälkeen kirjailija Miki Liukkonen ja hänen kustannustoimittajansa Samuli Knuuti tulevat kertomaan, millaisia näkökohtia heidän työnsä antaa kirjailijan ja kustannustoimittajan väliseen kommunikaatioon. Miten luottamus rakentuu? Miten yhteistyö muuttuu vuosien varrella? Mitä kirjailija tarvitsee kustannustoimittajalta, ja miten kustannustoimittaja voi parhaiten edistää kirjailijan luovaa prosessia?

Pilkun paikka

Tiistaina 9.4.2019 klo 9.00–12.00 Designmuseon auditoriossa, Korkeavuorenkatu 23
 

Pilkkusäännöt tuottavat harmaita hiuksia kokeneellekin kustannustoimittajalle. Milloin sääntöjä tulee noudattaa täsmällisesti, ja milloin niitä voi jättää noudattamatta? Entä miten pilkutus vaikuttaa erilaisten tekstityylien olemukseen? Onko kaunokirjallisuuden pilkutus vapaampaa kuin tieto- tai oppikirjallisuudessa? Miten voi tyriä hienonkin kielen välimerkeillä?

Pilkun paikka ‑koulutus on jatkoa suositulle Kärryillä nykykielestä ‑kurssille. Kurssilla keskitytään kielenhuollollisiin kysymyksiin pääteemanaan pilkutus. Kouluttajana toimii Riitta Hyvärinen Kotimaisten kielten keskukselta. Kurssi soveltuu niin tuoreille kuin kokeneemmillekin osanottajille.

KUVIEN KERTOMAA – KUVITUS JA INFOGRAFIIKKA OSANA SISÄLTÖÄ

Tiistaina 26.3.2019 klo 9–14.30 Annantalon auditoriossa, Annankatu 30

Kurssi antaa kustannustoimittajille, kuvatoimittajille ja graafikoille tietoa ja työkaluja kuvituksen ja infografiikan käyttämiseen osana kirjan tai sähköisen materiaalin sisältöä. Kuvittamista ja infografiikkaa käsitellään etenkin niiden syntyprosessien näkökulmasta. Koulutus sopii erityisesti lasten-, tieto-, asiaproosa- ja oppikirjapuolen väelle, mutta myös muille kustantamoissa työskenteleville.

Ohjelma:

1. Graafikko kustannustoimittajan työparina

Otavan graafinen suunnittelija Heli Ahola ja kustannustoimittaja Pauliina Impiö kertovat oppimateriaalin kuvituksen syntyprosessista lähtien liikkeelle kuvittajan valinnasta ja päätyen aina teoksen valmistumiseen.

2. Kuvittaja vuorovaikutuksessa kustantamon kanssa

Kuvittaja ja graafinen suunnittelija Christel Rönns kertoo omista työskentelytavoistaan ja yhteistyöstä kustantamojen kanssa.

Rönns on monipuolinen, Finlandia Juniorillakin palkittu kuvittaja, jonka tuotantoon lukeutuu niin lastenkirja- kuin oppikirjakuvituksiakin.
 

3. Infografiikan hyödyntäminen kirjoissa

Suomen Kuvalehden infografiikkatoimittaja Hannu Kyyriäinen kertoo, miten infografiikkaa voi hyödyntää sekä painetuissa että sähköisissä kirjoissa ja millaisia vaiheita sen tekemiseen liittyy.
 

Syksyn 2018 koulutusohjelma
 

Hruštšov vai Krustsev? Muhammed vai Muhammad?
Näin translitteroit sujuvasti suomen kielelle

Torstaina 20.9. 2018 kello 9.15—12.00

Pääpostin Postimestari-tilassa, Mannerheiminaukio 1B, 00100 Helsinki
 

Kurssin pääpaino on paikannimien ja henkilönnimien latinaistamisessa. Varsinkin käännettyjen tieto- tai kaunokirjojen toimittajille tulee usein eteen tapauksia, joissa tekstissä on esimerkiksi arabiankielisiä lainasanoja tai venäläisiä nimiä, jotka pitäisi saada oikeassa muodossa suomenkieliseen tekstiin. Tšaikovski vai Tsaikovsky? Young, Yeong vai Jong? Kun englanninkielisen romaanin päähenkilö sanoo ”Alhamdulillah”, voiko kieliasun siirtää suomennokseen sellaisenaan?

Kouluttajana toimii  Tommi Nieminen. Hän on soveltavasta kielitieteestä Jyväskylän yliopistossa väitellyt suomen kielen maisteri, joka on urallaan tutkinut mm. fonetiikkaa ja kirjoitusjärjestelmiä.

 

OPPIMATERIAALIEN SAAVUTETTAVUUS

Kustannusyhdistyksen koulutusryhmä järjestää yhteistyössä Celian, Opikkeen ja Kehitysvammaliiton kanssa koulutuksen

Keskiviikkona 26.9.2018 kello 13–16.30

Tekniskan salit (Eerikinkatu 2, 5. kerros)

Kouluttajina ovat Kirsi Ylänne (Celia), Ronja Oja (Kehitysvammaliitto) ja Paula Jägerhorn (Opike).

Koulutuksessa käsitellään seuraavia aihepiirejä:

 • Miten oppimateriaaleja tehdään niin, että myös toimintarajoitteista, luki- ja oppimisvaikeuksista tai muista esteistä tai heikosta kieli- tai lukutaidosta kärsivät voivat hyödyntää niitä? Miten niissä voi ottaa huomioon useamman kuin yhden aistin?
 • Mitä kustannustoimittajan tulee tietää saavutettavuudesta? Entä teknisen toteuttajan?
 • Mitä lainsäädäntö edellyttää oppimateriaalien saavutettavuudelta?
 • Miten kustantaja hyötyy saavutettavien materiaalien tuottamisesta?

Koulutuksen sisältö:

 • Kirsi Ylänne: Millaista saavutettavuutta lainsäädäntö edellyttää oppimateriaaleilta
 • Ronja Oja: Miten saavutettavuus syntyy ja mitä hyötyä siitä on oppimateriaalien käyttäjälle ja kustantajalle
 • Paula Jägerhorn: Universal Design for Learning ja selkeä kieli: mitä kustannustoimittajan tulee tietää saavutettavuudesta

 

Tietokirjaviennin työkalut

Tiistaina 11.9.2018 kello 13.00–18.00
Tekniskan salit (Eerikinkatu 2, 6. kerros)

Tietokirjaviennin työkalut -kurssi antaa kustantajalle, kustannustoimittajalle ja kirjailijalle käytännön tietoja ja taitoja, joiden avulla suomalaisia tietokirjoja saadaan vietyä ulkomaiden markkinoille. Tilaisuus sopii myös kirjallisuusvientiä aloittaville kustantajille!

Ohjelma:

1.Ideasta myyntikelpoiseksi tuotteeksi | Urpu Strellman, kirjallisuusagentti, Helsinki Literary Agency

 • Millaisiin tyylillisiin, kielellisiin ja sisällöllisiin kysymyksiin ulkomaille myytävää tietokirjaa tehdessä on panostettava?
 • Millaisiin seikkoihin kuvituksessa ja ulkoasussa on kiinnitettävä huomiota? 
 • Millaiset asiat tekevät kirjasta ulkomaiselle kustantajalle epäkiinnostavan – tai tyystin mahdottoman?
 • Mihin kirjailijan itsensä voi myyntiprosessin ja vieraskielisen laitoksen tekemisen aikana olla tarpeen varautua?

2. Käännettyjä tietokirjoja Saksan markkinoilla | Caroline Draeger, kustannustoimittaja, Droemer Knaur

Droemer Knaurin pitkän linjan tietokirjallisuuden toimittaja antaa suomalaisen tietokirjallisuuden ulkomaanvientiin saksalaisen näkökulman: Saksa on pitkään ollut yksi suomenkielisen kirjallisuuden suurimmista ostajista. Monenlaista tietokirjallisuutta kustantavan Droemer Knaurin listan lisäksi selviää muun muassa,

 • miltä pohjoismainen kirjallisuus näyttää Saksasta käsin 
 • mitkä ovat tämänhetkiset kansainväliset trendit tietokirjallisuudessa ja
 • mitä innostavaa ja uutta suomalaisella tietokirjallisuudella olisi tarjota saksalaisille lukijoille.

3. Käännettyjä tietokirjoja englanninkielisillä markkinoilla | Rob Sanders, kustantaja, Greystone Books

Kanadalainen Greystone on kustantanut runsaasti käännettyä tietokirjallisuutta. Esityksestä käy Kanadan kirjamarkkinoiden lisäksi selville,

 • millaisilla tietokirjoilla on mahdollisuuksia englanninkielisillä markkinoilla
 • miltä eurooppalainen tietokirjallisuus näyttää pohjoisamerikkalaisen kustantajan silmin 
 • mikä suomalaisessa tietokirjallisuudessa on kiinnostavaa ja mitkä ovat sen kilpailuedut 
 • millä tavoin Greystone työskentelee muilla englanninkielisillä alueilla.

 

Kevät 2018

Lukujen lukemista - talouskurssi kustannustoimittajille

Keskiviikkona 23.5. kello 9-12 Pääpostin Postimestari-tilassa, Mannerheiminaukio 1B, 00100 Helsinki

Osaatko lukea tilinpäätöstä – riveiltä ja rivien välistä? Tiedätkö, mitä tarkoittavat tase ja käyttökate? Miksi kannattavuus on ihan eri asia kuin hyvät myynnit? Kustannustoimittajien työnkuva on viime vuosina muuttunut aika lailla, nykyään meidän täytyy olla yhä enemmän perillä koko talon kustannusrakenteesta. Yleensä kustannustoimittajille suunnatuilla kursseilla on käyty läpi yksittäisen kirjan kulurakennetta, nyt puhutaan koko kustannusyhtiön taloudellisesta rakenteesta – humanisteille sopivalla tavalla. Kurssilla tutkitaan tilinpäätöksiä ja tutustutaan eri termeihin.

Kouluttajana toimii KTM Arto Suninen, liiketalouden asiantuntija, jolla on 30 vuoden kokemus aikuiskoulutuksesta yrityksissä, yhdistyksissä ja korkeakouluissa. Suninen tunnetaan taloustieteen popularisoijana ja suosittuna kouluttajana.

 

KUSTANNUSTOIMITTAJAN MESTARIKURSSI

Keskiviikkona 25.4.2018 klo 14–17, illanvietto klo 17 alkaen
Ravintola Cantina West, Kasarmikatu 23, Helsinki (kellarikerroksen kokoustilat)

Tervetuloa syventämään editointi-osaamistasi kokeneiden kustannustoimittajien johdolla! Työpajamallisella pienryhmäkurssilla keskitytään tekstin toimittamiseen konkreettisten esimerkkitekstien avulla sekä pohditaan yhteistyötä kirjantekijän kanssa. Kurssin vetäjät ovat alan arvostettuja konkareita, jotka jakavat omia vinkkejään ja hiljaista tietoa. Kurssi tarjoaa mahdollisuuden pohtia tekstin toimittamisen kysymyksiä ja ammatin vaatimaa ihmissuhdeosaamista yhdessä kollegoiden kanssa.

Samanaikaisesti järjestetään kolme työpajaa, jotka keskittyvät eri kirjallisuudenlajeihin. Voit ilmoittautua näistä yhteen työpajaan:

1) Kotimainen kaunokirjallisuus

Kouluttajana on kustannustoimittaja, kirjailija Antti Arnkil. Hän on työskennellyt kotimaisen kaunokirjallisuuden kustannustoimittajana WSOY:llä, Otavassa ja Siltalassa. Arnkil on julkaissut kaksi esseeteosta, Lauantaiesseet (2014) ja Raittilan linja (2016). Lisäksi hänen tekstejään on julkaistu monissa kulttuurilehdissä ja kokoomateoksissa.

2) Käännetty tietokirjallisuus

Kouluttajana on Markus Hotakainen, tietokirjailija ja tiedetoimittaja, joka on työskennellyt myös kustantamoissa toimitus- ja kustannuspäällikkönä. Hän on kirjoittanut, suomentanut ja toimittanut suuren määrän eri alojen kirjoja. Hotakaisen erikoisaloja ovat tähtitiede ja avaruustutkimus, joista hän on kirjoittanut 1980-luvulta saakka.

3) Lasten kuvakirjat

Kouluttajana toimii kustannuspäällikkö Katriina Kauppila, joka on työskennellyt Otavan lasten- ja nuortenkirjojen osastolla 1990-luvulta lähtien. Hän on tehnyt yhteistyötä muun muassa Mauri Kunnaksen, Aino Havukaisen ja Sami Toivosen kanssa. Katriina Kauppila on palkittu ansioistaan kustannustoimittajana Alvar Renqvist -palkinnolla.


Opetusosuuden jälkeen kello 17 alkaa kaikkien kolmen kurssin yhteinen illanvietto, joka on oiva tilaisuus verkostoitumiseen.

 

Marraskuu 2017

Projektit haltuun

Työryhmien vetäminen ja ajan hallinta

Tiistai 21.11.2017 kello 9.00–13.00
Tekniskan salit, Eerikinkatu 2, 5. kerros

Miten kustannustoimittaja pitää langat käsissään monien kirjoittajien kirjaprojekteissa? Miten kirjoittajat saadaan kirjoittamaan samaa kirjaa: yhtenäistä, kiinnostavaa ja hyvää tekstiä? Entä millä tavalla hallita työaikaansa ja käyttää se nykyistä tehokkaammin?

Projektit haltuun -kurssin kouluttajina toimivat Otavan oppimateriaalien kustannuspäällikkö Eeva Lahdenmäki ja myös kirjoittamisen ja ajankäytön oppaistaan tunnetuksi tullut äidinkielen yliopisto-opettaja, tutkijatohtori Kimmo Svinhufvud.

Lahdenmäki keskittyy osuudessaan oppikirjojen ja muiden monen kirjoittajan kirjaprojektien hallintaan: yleisiin ongelmiin ja niiden ratkaisuihin, toimiviin työskentelytapoihin – ja erityisesti siihen, miten projektin lopputulos on laadukas kirja.

Svinhufvud antaa konkreettisia ohjeita ajankäytön hallintaan: miten sähköpostien ja pikkuasioiden viidakosta löydetään aikaa pitkäjänteiseen työskentelyyn, millaisia apuvälineitä ajan hallitsemiseen on ja millä tavalla priorisoimalla on mahdollista työskennellä aikaisempaa tyydyttävämmin ja tehokkaammin.

Kärryillä nykykielestä?
Tietoa uusista suosituksista ja kielen muutoksista

Keskiviikkona 29.11. klo 13–16
Tekniskan salit, Eerikinkatu 2, 5. kerros

”Yhtiö meinasi kaatua”, ”kirja-ala on ongelmissa” tai ”juurikin niin” – kannattaako kustannustoimittajan puuttua käsikirjoituksessa tällaisiin ilmauksiin? Mikä muu on tekstissä nykyään sallittua kuin ”alkaa tekemään”?

Koulutuksessa käydään läpi kielenkäytön uusia tuulia ja pohditaan, millaista kieltä erityyppisissä kirjoissa on syytä suosia. Käsiteltävinä ovat kielenhuollon viimeaikaiset suositukset sekä yleiskielen seurantatalkoissa esiin nousseet havainnot (ks. https://www.kotus.fi/kielitieto/kielenhuolto_kielitoimistossa/yleiskieli/yleiskielen_seuranta).

Koulutuksen loppuosa omistetaan osallistujien omille kysymyksille ja pohdinnoille. Kerro siis ilmoittautumisen yhteydessä, mistä kielen ilmiöistä olet epävarma tai mistä haluaisit koulutuksessa lisää tietoa. (Kirjaa kysymyksesi ja aihe-ehdotuksesi ilmoittautumislomakkeen Huomiot-kohtaan tai lähetä ne sähköpostitse kurssin järjestäjälle, ks. osoite alla.)

Kouluttajana on Kielitoimiston kielenhuoltaja Riitta Hyvärinen.

Syyskuu 2017

Att bearbeta texter

En repetitionskurs i svenska för förlagsredaktörer

Fredagen den 22.9.2017 kl. 9.00–12.00
Tekniskan Salit, Eriksgatan 2, 5:e våningen


Hur är det med ordföljd, finlandismer, prepositioner och kommatering? Behöver du en påminnelse om vilka de nya språkliga rekommendationerna är?
Och hur är det med tilltalet i texten då det gäller olika målgrupper? Finns det nyanser och ordval man borde tänka på eller tydliga regler för olika åldersgrupper?

Kursen är riktad till dem som jobbar med svenska texter i förlagssammanhang och speciellt till dem som jobbar med läromedel eller faktaböcker.
Vi repeterar de vanligaste felen som finns i både översatta och nyproducerade texter med många konkreta exempel. Vi diskuterar också mer specifikt tilltal i läromedel och texter riktade till olika målgrupper.

Kursen hålls av Minna Levälahti som är språkvårdare på Yle.

Päätteeltä parrasvaloihin
 

Esiintymiskurssi kustannustoimittajille

torstaina 7.9.2017 klo 9.00–12.30
Tekniskan Salit, Eerikinkatu 2, 6. krs

Kuinka valmistautua esiintymään messuhaastatteluissa tai kirjojen julkistamistilaisuuksissa? Miten saada esiintymisjännitys kuriin? Mihin kirjantekijän haastattelussa kannattaa keskittyä? Mitä ei ainakaan kannata tehdä?

Kurssi on suunnattu kustannustoimittajille, joiden työhön kuuluu yleisöesiintymisiä. Kurssin ensimmäinen osuus käsittelee esiintymistaitoa yleensä ja tarjoaa neuvoja lavakammon poistamiseksi sekä käytännön valmistautumismenetelmiä. Toisessa osuudessa perehdytään tarkemmin kirjailijahaastatteluihin.
Kouluttajina ovat Oili Valkila (Will & Way), kokenut puheviestinnän kouluttaja ja toimittaja, sekä Nina Naakka, Yle Kulttuurin tuottaja ja kokenut kirjamessuhaastattelija.
Ennakkokysymykset tervetulleita!
 

Maaliskuu 2017

SOME-MARKKINOINTIA KIRJAKENTÄLLE

Tiistaina 21.3. kello 9.00–12.00.
Kurssipaikka: Tekniskan salit, Eerikinkatu 2, Helsinki

Kurssi tarjoaa kustantamojen yleisen kirjallisuuden markkinoinnille ja kustannustoimittajille perusvälineet sosiaalisen median hyödyntämiseen tehokkaalla tavalla. Millainen some-strategia kustantamolla kannattaa olla ja miten toteuttaa se? Millä tavalla somessa voi edistää kirjojen myyntiä? Millaiset sisällöt kiinnostavat, ja miten uteliaisuus herätetään? Miten tehdään onnistunut some-kampanja ja miten sen vaikutuksia mitataan? Miten tavoittaa uusia yleisöjä somessa ja miten kohdentaa markkinointi oikein?

Muun muassa näihin kysymyksiin vastaa kirjailija, käsikirjoittaja ja sosiaalisen median yrittäjä Ronja Salmi.

Marraskuu 2016

KÄYTÄNNÖN VIDEOKURSSI KUSTANTAMOJEN TARPEISIIN

Keskiviikkona 23.11.2016 klo 9–17
Tekniskan salit / Klubisali (Eerikinkatu 2, Helsinki, 6. krs)
Kuinka tehdä omin voimin laadukas kirjailijan haastatteluvideo tai opetusvideo?
Kurssilla käydään videonteon perusasiat käytännönläheisesti lävitse. Miten löytää valon ja äänen puolesta hyvä kuvauspaikka? Kuinka paljon kuvasuunnittelusta pitää tietää? Miten video editoidaan?

Koko päivän kurssilla käydään ensin läpi perusasiat, jotka videon suunnittelussa on otettava huomioon. Sitten suunnitellaan ryhmätyönä yksinkertainen video ja kuvataan se. Lopuksi video editoidaan.
Tarvitset kurssille mukaan oman videokameran (myös puhelimen kamera riittää) sekä läppärin, jolla video editoidaan (ilmainen editointiohjelma voidaan ladata kurssilla netistä). Kerro ilmoittautuessasi, millainen kamerasi on.
Kurssin kouluttajana on ohjaaja, käsikirjoittaja ja kuvaaja Nina Nordström (www.ninanordstrom.fi).
 

MITÄ KIRJASSA SAA SANOA?
Kirjallisuus, yksityisyydensuoja ja sananvapaus

Torstaina 17.11. klo 9–12 Tammen auditoriossa (Korkeavuorenkatu 37)
Sananvapaus on itsestäänselvä arvo kirja-alalla. Mutta millainen vastuu tulee sananvapauden mukana – ja miten tämä vastuu koskettaa kustannustoimittajaa? Mitä tietokirjailijalla on lupa sanoa? Mitä kaunokirjailija voi käyttää materiaalinaan? Entä mistä tietää, milloin teksti olisi syytä luettaa lakimiehellä?

Järjestämme torstaina 17.11. klo 9–12 Tammen auditoriossa (Korkeavuorenkatu 37) koulutuksen, jonne aiheesta on kutsuttu puhumaan Mikko Hoikka Viestinnän keskusliitosta sekä Elina Grundström Julkisen sanan neuvostosta.
Mikko Hoikka on Viestinnän keskusliiton lakimies, ja hän kertoo juridisesta näkökulmasta siitä, mitä kustannustoimittajan tulee tietää yksityisyyden suojasta ja sananvapaudesta.
Elina Grundström on Julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja. Julkisen sanan neuvosto tulkitsee hyvää journalistista tapaa kirjoittavan toimittajan näkökulmasta. Koulutuksessamme Elina Grundström vastaa kysymyksiin siitä, miten journalistin ohjeita voisi tulkita kustannustoimittajan näkökulmasta.

 

Syyskuu 2016

”KUVA OIS KIVA”

Kuvapankeista, käyttöluvista ja kuvien tekniikasta

tiistaina 6.9.2016 klo 9–12 Bonnierin auditoriossa (Korkeavuorenkatu 37)


KURSSIN SISÄLTÖ

9:15 – 10:45
Kuvapankeista ja -toimistoista
Kuvatoimittaja Anita Kokkila (SanomaPro)

Kuvaoikeuksista: kysymyksiä ja vastauksia
Rights Manager Anna Suominen (Bonnier Books Finland)

HUOM! Anna Suomisen osuudessa käydään läpi myös paikan päällä keskustelussa herääviä teemoja, mutta kysymyksiä – niin yleisiä kuin yksityiskohtaisiakin – pyydetään lähettämään hyvissä ajoin ennakkoon osoitteeseen ZWxpYS5sZW5uZXNAdGVvcy5maS4= Suominen ei pidä aiheesta varsinaista alustusta.

10:45 – 11:00
Kahvitauko

11:00 – 11:30
Graafikon ja graafisen suunnittelun näkökulma kuvien käyttöön oppikirjoissa
Vastaavat graafikot Heli Ahola ja Venla Koski (Otava)

11:30 – 12:00
Kysymyksiä ja vastauksia