This page is not available in English. The content of this page is shown to you in Finnish.

Laadukas opetus ja oppimateriaalit tasa-arvon perusta

5.10.2019 vietetään kansainvälistä opettajien päivää. Suomalainen koulutus on korkealaatuista ammattitaitoisten opettajien ansiosta. Omalla työllään he tukevat ja auttavat lapsia ja nuoria löytämään omat vahvuutensa, oppimaan uusia asioita ja kohtaamaan elämän haasteet. Kiitos teille opettajille arvokkaasta työstänne!

Opetus elää muutosten myötä murrosvaiheessa, jossa uusia oppimisympäristöjä rakennetaan, digitalisaatio lisääntyy ja talouden reunaehdot ovat tiukat. Opettajan työtä tukemaan tarvitaan laadukkaat ja ajantasaiset opetusvälineet. On meidän yhteinen vastuumme huolehtia siitä, että nämä ovat kunnossa.

Usein talouden ollessa niukoilla ensimmäisenä säästökohteeksi löydetään oppimateriaalit. Kirjoja jaetaan oppilaiden kesken, niitä ei hankita tiettyihin oppiaineisiin ollenkaan tai oppimateriaaleja valmistetaan kunnissa itse. Tasa-arvoisen koulutuksen perusta on kuitenkin yhtenäinen oikeus laadukkaaseen opetukseen ja oppimateriaaleihin.

Suomessa oppimateriaalien laatuun panostetaan paljon. Niitä ovat tekemässä ammattitaitoiset opettajat ja materiaalin laatua arvioidaan tarkasti. Digitaalisia oppimateriaaleja kehitetään jatkuvasti. Erilaiset oppimateriaalit täydentävät toisiaan ja tukevat erilaisten oppijoiden koulupolkua. Opettajilla on myös merkittävästi sananvaltaa siihen, mitä oppimateriaaleja he käyttävät.

Oppimateriaalikustantajat ovat yhteisrintamassa opettajien kanssa jatkamassa suomalaisen koulutuksen menestystarinaa. Haluamme, että opettajat ovat jatkossakin mukana oppimateriaalien tekemisessä ja säilyttävät myös oikeuden itse valita käyttämänsä materiaalin.

Opettajat ovat merkkipäivänsä ansainneet.

- Sakari Laiho
johtaja
Suomen Kustannusyhdistys