Tilasto kertoo oppimateriaalin myyntitilanteen syyskuun alkuun mennessä. vuositilasto kertoo koko edellisen vuoden myynnistä.

Oppimateriaalien myynti per 31.8.2018 (1 000 €)
(vertailu viime vuoteen vastaavaan ajankohtaan)

Alakoulu      
  Paperi %   Sähköinen %
  35 197 -2   3 667 31
       
Yläkoulu      
  Paperi  %   Sähköinen %
  25 590 11   1 399 25
       
Kaikki yhteensä   Sähköinen ja paperi %
    65 853 5

 

Oppimateriaalien myynti 2018 (M€)

Alakoulu           Yläkoulu       Yhteensä  
Paperi  % Sähköinen   % Paperi   % Sähköinen   %    %
  39,1 -1,5   4,9 28,9   27,2 10,1   1,9 46,2   73,1 5,2