Tilasto kertoo oppimateriaalin myyntitilanteen syyskuun alkuun mennessä. vuositilasto kertoo koko edellisen vuoden myynnistä.

Oppimateriaalien myynti per 31.8.2018 (1 000 €)
(vertailu viime vuoteen vastaavaan ajankohtaan)

Alakoulu      
  Paperi %   Sähköinen %
  35 197 -2   3 667 31
       
Yläkoulu      
  Paperi  %   Sähköinen %
  25 590 11   1 399 25
       
Kaikki yhteensä   Sähköinen ja paperi %
    65 853 5

 

Oppimateriaalien myynti vuonna 2017 (M€)

Alakoulu   Yläkoulu   Yhteensä
Paperi Sähköinen Paperi Sähköinen  
39,7 3,8 24,7 1,3 69,5