Tilasto kertoo oppimateriaalin myyntitilanteen syyskuun alkuun mennessä. vuositilasto kertoo koko edellisen vuoden myynnistä.

 

Oppimateriaalien nettomyynti 1.1. - 31.8.2017 (€)
Alakoulu   Yläkoulu   Yhteensä
Paperi Sähköinen Paperi Sähköinen  
35 946 604 2 791 941 23 107 001 1 120 316 62 965 862

 

Oppimateriaalien myynti vuonna 2017 (M€)

Alakoulu   Yläkoulu   Yhteensä
Paperi Sähköinen Paperi Sähköinen  
39,7 3,8 24,7 1,3 69,5