Tilasto kertoa oppimateriaalin myyntitilanteen syyskuun alkuun mennessä. huhtikuun lopulla julkaistava vuositilasto kertoo edellisen vuoden myynnistä.

 

Oppimateriaalien nettomyynti 1.1. - 31.8.2017 (€)
Alakoulu   Yläkoulu   Yhteensä
Paperi Sähköinen Paperi Sähköinen  
35 946 604 2 791 941 23 107 001 1 120 316 62 965 862