Uusien oppimimateriaalien kustannukset lukiolaiselle

Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan tutkintotavoitteisessa lukiokoulutuksessa oli vuonna 2017 yhteensä 104 100 opiskelijaa. Samana vuonna kustantajien uusien oppimateriaalien markkina oli 25 341 000 €. Tähän lisätään kirjakaupan myyntikate (noin 35 %). Näin ollen lukiolainen hankki keskimäärin 330 eurolla uusia oppimateriaaleja.

Koska lukion opetussuunnitelmat uusitteiin vuonna 2016 on uusien oppimateriaalien osuus hankinnoista poikkeuksellisen iso sillä kierrättäviä vanhoja materiaalejan ei ole niin paljojn saatavilla. Tämä tilanne luonnollisesti tulee muuttumaan eli uusiin käyttetävä raha laskee ja kierrätettäviin nousee.

Edellä mainituin luvuin keskimääräisessä kolmessa vuodessa opintonsa suorittava käyttää  lukiolainen käyttää 3 x 330 = 990 euroa uusiin oppimateriaaleihin.

Kirjamarkkina kirjallisuuslajeittain

Suomen kirjamarkkina voidaan karkeasti jaotella siten, että kolmannes tulee oppimateriaaleista, kolmannes tietokirjallisuudesta ja kolmannes kaunokirjallisuudesta. Kotimaisen aikuisille suunnatun proosan osuus koko markkinasta on noin kymmenen prosenttia. Tarkempia tilastotietoja.

 

Sähkökirja on kustantajalle paperista kalliimpi

EV8A6133_pieni.jpgSähkökirjojen kustannusrakenne on hyvin samankaltainen kuin painettujen kirjojen. Merkittävin ero on sähkökirjojen korkeampi arvonlisävero, joka on 24%. Painetuista kirjoista valtio verottaa 10 %.

Koska sähkökirjan kustannuksista jää pois painamisen, varastoinnin ja fyysisen jakelun kustannukset, jotka ovat noin kolmannes kirjan kokonaiskustannuksista, syntyy helposti mielikuva, että  sähkökirjan tuottaminen olisi kustantajille halvempaa. Näin ei kuitenkaan käytännössä koskaan ole, koska:

  • Sähkökirjan arvonlisäprosentti on korkeampi, joten valtio vie selkeästi suuremman siivun siitä kuin paperikirjasta
  • Koska kirjasta kuitenkin tehdään myös melkein aina paperinen versio, jäävät nämäkin kustannukset edelleen kustantajan kannettaviksi
  • Sähkökirjan tekemiseen tulee uusina kustannuksina teoksen muuntamisesta eri lukulaitteisiin sopivaksi
  • Julkaisu-, markkinointi- ja maksujärjestelmien ylläpito vaatii uusia henkilöresursseja ja investointeja tietotekniikkaan
  • Tekijänoikeuksien valvonta ja suojeleminen on sähkökirjoihin liittyvä uusi menoerä
  • Sähkökirjan tuo mukanaan uusia markkinointikuluja

Suurin osa kirjan kustannuksista ovat täsmälleen samat paperi- ja sähkökirjassa. Sellaisia ovat kirjailijan tekijänpalkkio, kustannustoimittajan työ, taitto, kuvitus ja kääntäminen.

Mikäli sähkökirjaan tulee ns. rikastettua sisältöä, kuten liikkuvaa kuvaa, ääntä tai pelillisyyttä, nousevat sen tuotantokustannukset moninkertaisiksi.

Kustantajan tehtävät

Suomen Kustannusyhdistyksen viestintätyöryhmä on julkaissut Kustantaminen.fi -sivuston, joilla kerrotaan mitä kirjojen ja oppimateriaalien kustantaminen käytännössä on. Siellä on mm. videoita joissa tunnetut kirjailijat kertovat millaisia kustantajat ovat.