Sähkökirjoihin viittaaminen
 

E-kirjoista kerrotaan se luku ja kappale, johon lainaus sijoittuu – joko numero tai otsikkoteksti, esim.:


 
Jos kirjan luvut on numeroitu:
Tekstiä tekstiä tekstiä (Möttönen & Nieminen, luku 5).
 
Jos lukuja ei ole numeroitu, viitataan luvun nimellä:
Tekstiä tekstiä tekstiä (Möttönen & Nieminen, luku ”luvun nimi”).

Jos halutaan tarkempi viittaus esim. tiettyyn kappaleeseen, voidaan viittaukseen merkitä kappaleen aloittavat sanat:


Tekstiä tekstiä tekstiä (Möttönen & Nieminen, luku 5, kappale ”kappaleen muutama ensimmäinen sana”).
TAI
Tekstiä tekstiä tekstiä (Möttönen & Nieminen, luku ”luvun nimi”, kappale ”kappaleen muutama ensimmäinen sana”).

 

Lähdeluettelo

 

Kirjan tiedoissa mainitaan, että teos on e-kirja, esim. (ePub-versio), (pdf-versio) tms.sekä julkaisuajankohta riittävällä tarkkuudella:
Möttönen, Maija & Nieminen, Pekka (2015 [versio 2.5.2015]). Teoksen nimi (e-Pub-versio). Kustantaja.