Styrelsen

Ordförande
Verkställande direktör Timo Julkunen
(Bonnier Books)

Viceordförande
Verksätllande direktör Kirsi Harra-Vauhkonen (Sanoma Pro)

Övriga medlemmar i styrelsen

Verkställande direktör Juha-Pekka Heinonen (Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy)
Verksellande direktör Päivi Hietanen (Edita publishing Ltd.)
Verkstellande direktör Mari Koli (Schildts & Söderströms)
Verkstellande direktör Mikko Meronen (Gummerus Kustannus Oy)
Verkstellande direktör Ville Rauvola (Atena Kustannus Oy)
Verkstellande direktör Pasi Vainio (Kustannusosakeyhtiö Otava)