Denna sida är inte tillgänglig på svenska. Innehållet visas på finska.

digikirjastot tarjoavat uutta palvelua kuluttajille

Digikirjastot eivät ole aivan uusi sähkökirjojen toimintamalli, mutta niiden suosio on lähtenyt nousuun vasta viimeisen parin vuoden aikana. Englanninkielinen termi subscription service kuvaa hyvin palvelun luonnetta. Palveluissa kuluttaja maksaa tietyn summan kuukaudessa (tai vuodessa) ja saa sillä käyttöönsä palvelun koko sisällön digitaalisessa muodossa (tabletille, älypuhelimeen tai tietokoneelle). Tilaus on jatkuva, kunnes kuluttaja päättää sen.

Pohjoismaista löytyy useita sekä muutaman vuoden toimineita että uusia palveluita. Monissa digikirjastoissa on mukana myös äänikirjat ja niihin panostetaan. Äänikirjojen suosio on kasvamassa digikirjastojen avulla. Kokemukset ovat vielä aika vähäisiä, mutta lupaavia.

Digitaalisuus on merkittävä suunta kaikissa mediapalveluissa, niin musiikissa, elokuvissa kuin lehdissä. Kuluttajat ovat jo tottuneet käyttämään tilauspohjaisia digitaalisia palveluita (kuten Netflix ja Sporify) ja kirja-ala voi tarjota sisältöjään vastaavanlaisissa palveluissa, joita on tarjolla useita. Digikirjastot mahdollistavat kuluttajille uuden tavan käyttää sähkökirjoja tai äänikirjoja, joka paikassa silloin ja sillä laitteella kuin kuluttaja itse haluaa. Digikirjastojen avulla on mahdollista tavoittaa uusia lukijoita ja näin lisätä kirjallisuuden kokonaismyyntiä. Käykö näin, sen aika näyttää, mutta Tanskasta tulee positiivisia merkkejä tähän suuntaan.

Suomen markkinoilla on jo muutamia toimijoita ja lisää on tulossa vuoden 2016 aikana. Vuoden 2016 alussa toimivia palveluita ovat Fabula, HS Kirjasto, luekirja.fi ja Lasten Oma Satukirjasto. Markkinoille on tulossa ainakin Mofibo ja Bookbeat. Ruotsin suurimman toimijan Storytelin Suomen markkinoille tulosta ei ole tietoa tätä kirjoitettaessa.

Palveluiden kuukausihinnat kuluttajille ovat keskimäärin 15-20 € luokkaa kaikissa Pohjoismaissa muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta (HS Kirjasto, Lasten Oma Satukirjasto).

Digikirjastojen toimintamallit ja erityisesti liiketoimintamallit eroavat toisistaan. Haasteena on, mikä malli on toimintakelpoinen ja kustantajan kannalta pitkällä tähtäimellä kannattava. Kustantajan näkökulmasta käytössä on pääasiassa kaksi liiketoimintamallia:
• Kirja myydään kiinteään hintaan digikirjoista (kun kirja on luettu, tietty summa tuloutetaan kustantajalle)
• Revenue share-malli: Digikirjaston tarjoaja antaa tietyn osuuden tuotoista kustantajille. Tuotot jaetaan luettujen sivujen suhteessa kirjoittain kaikista palvelussa luetuista sivuista.

Digikirjastoissa niiden onnistumisen kannalta tärkeää on hyvä, laaja valikoima, joka sisältää sekä uutuuksia että hyvän backlistin. Backlistillä on suuri merkitys useissa palveluissa ja sen kirjoja luetaan  paljon. Palvelut myös pidentävät kirjan elinkaarta.

Digitaalisessa maailmassa kuluttajien käyttäytymistä voidaan tutkia paljon tarkemmin kuin printtimaailmassa. Digikirjastojen kautta voidaan saada hyvää tietoa lukemiseen liittyvistä asioista, mutta se edellyttää, että palveluntarjoajilla on riittävä analytiikka käytössä. Tällä hetkellä taso vaihtelee vielä pelkkien sivujenkäytön mittaamisesta hyvinkin tarkkaan käyttötietoon.

Kustantajan on huolehdittava, että kirjailijoiden kanssa tehdyt sopimukset kattavat myös digikirjastot ja että mallit mahdollistavat selkeän ja oikeudenmukaisen tilityksen kirjailijoille.

Haasteita kustantajilla ja digikirjastoilla on. Vielä ei ole kunnollista näyttöä siitä, tukevatko vai kannibalisoivatko digikirjastot kirjallisuuden myyntiä, millainen tulee olemaan käyttäjäkunta: uusia lukijoita vai vaihtavatko lukijat lukemisen tapaa, ovatko uudet digikirjastot pitkällä tähtäimellä hyvää liiketoimintaa kustantajille ja löytyykö Suomesta riittävästi näiden käyttäjiä. Hyvä lisä palvelut joka tapauksessa ovat kirjoja rakastavalle yleisölle.

Kustannusyhdistys teetti selvityksen digikirjastoista Pohjoismaissa. Tämä on tiivistelmä selvityksestä, joka löytyy kokonaisuudessaan verkkosivujen jäsenpalveluosasta.

Luku- ja kuunteluaikapalveluita:

www.bookbeat.com
www.storytel.fi
https://kirja.elisa.fi/
https://fabula.im/fi
https://mofibo.com
www.hs.fi/tilaus/kirjasto/
https://lastenoma.satukirjasto.fi
www.nextory.se/b
www.scribd.com
www.audible.com
https://bookmate.com
www.ereadz.com/fi/