eReading-hanke tOI sisältöjä sähköisiin lukulaitteisiin

SKY oli mukana Viestinnän Keskusliiton koordinoimassa kustantajien yhteisessä eReading Services -hankeessa. Se oli Next Media -ohjelman suurin työpaketti.

Hankkeessa kehitettiin erilaisille digitaalisille alustoille (tabletit, älypuhelimet, tietokoneet) soveltuvia sisältövetoisia tuote- ja palvelukonsepteja, mainonnan muotoja ja liiketoimintamalleja. Erityisesti pohdittiin, millaisia maksullisia sisältöjä erilaisille laitteille tulevaisuudessa välitetään, missä muodossa ja miten, mitkä ovat käyttäjien tarpeet ja kokemukset ja millaisia rajapintoja, standardeja ja teknologisia ratkaisuja toiminta edellyttää.

Next mediassa oli mukana vuosien 2010 - 2013 aikana yhteensä 60 yritystä ja 8 tutkimustahoa.

Hankkeessa tutkittiin:

  1. Sähkökirjojen kirjastolisensointia
  2. Uusia tuote- ja palvelukonsepteja ja mainontaa lukulaitteissa
  3. Median käyttökokemusta ja interaktiivisuuden merkitystä palveluissa
  4. Tablettisanomalehden tuottamista ja käyttökokemuksia
  5. Tuotantoprosessien kehittämistä ja HTML5 -pohjaisia ratkaisuja tablettisanomalehden tuotannon automatisointiin
  6. Kirjaketjun hallinnan tehostamista
  7. Mahdollisuuksia yhteisten palvelualustojen kehittämiseen

Tulosraportteja löytyy Next Media - ohjelman sivuilta. Kirjankustantajia kiinnostavat ainakin seuraavat raportit:

Social reading for electronic books

Protection mechanism for electronic books

eBooks for public libraries Sähkökirjoja yleisiin kirjastoihin 2012

eBooks for public libraries Sähkökirjoja yleisiin kirjastoihin 2013

Analysis of the eBook chain and acquistion process

Approaches for book metadata delivery

Social reading in e-books and Libraries