Denna sida är inte tillgänglig på svenska. Innehållet visas på finska.

Suomi tarvitsee digisiirtymästrategian

Suomen Kustannusyhdistys ehdottaa konkreettisia askelmerkkejä opetuksen digitalisointiin.

Seuraavan hallituksen ohjelmaan pitää laatia sektorirajat ylittävä digisiirtymästrategia, ehdottaa oppimateriaali- ja kirjankustantajia edustava Suomen Kustannusyhdistys.

Strategian tavoitteena on, että Suomi pysyy jatkossakin innovatiivisena ja uudistuvana teknologian ja koulutuksen kärkimaana. Nyt digitalisaatiokehitys etenee vauhdilla, mutta koulumaailma uhkaa jäädä jälkeen. Tietotekniikan käytössä on koulujen välillä isoja eroja, mikä aiheuttaa epätasa-arvoa oppilaiden välille.

”Meidän pitää yhdessä rakentaa Suomesta digitaalisen toimintaympäristön edelläkävijämaa. Nyt eri tahoilla on omia, yksittäisiä projektejaan, joista osa keskittyy laitteisiin, osa sisältöihin. Kokonaisuutta ei katso kukaan,” sanoo SKY:n johtaja Sakari Laiho.

SKY ehdottaa, että digisiirtymästrategiassa määriteltäisiin tavoitteet, aikataulu ja keinot.

Tavoitteissa on tärkeää määritellä, mitä osaamista kouluasteiden päättäneiltä oppilailta edellytetään.

Aikataulun osalta täytyy päättää siirtymän konkreettisesta toteutuksesta: miten toteutetaan esimerkiksi portaittainen siirtymä luokka-asteittain tai oppiaineittain sekä milloin osaamista voi arvioida yhdenmukaisesti.

Keinoihin puolestaan kuuluvat opetussuunnitelmien ja opetuksen kehittäminen sekä päätökset digitaalisten opetussisältöjen hankinnasta sekä opettajien koulutuksesta. Myös digitaalisten sisältöjen arvonlisäverokannan laskeminen samalle tasolle kuin painetun materiaalin edistäisi siirtymää.

SKY näkee, että vaikka koulu ja oppimateriaalit muuttuvat, yksi asia pysyy: jatkossakin koulun pitää taata oppilaille riittävät valmiudet toimia yhteiskunnassa ja viedä sen kehitystä eteenpäin.

”Tulevaisuuden koulussa uudet oppimisen tavat, oppimateriaalit ja oppimisympäristöt mahdollistavat erilaisten oppijoiden huomioon ottamisen ja oppilaiden yksilöllisen kohtaamisen. Jatkossakin on tärkeää, että opettaja voi valita oppilailleen parhaiten soveltuvat, laadukkaat oppimateriaalit,” sanoo SKY:n oppimateriaalityöryhmän puheenjohtaja Teuvo Sankila.


Lisätietoja:

Sakari Laiho, johtaja, Suomen Kustannusyhdistys, 040 579 8868, c2FrYXJpLmxhaWhvQGt1c3RhbnRhamF0LmZp

Teuvo Sankila, puheenjohtaja, oppimateriaalityöryhmä, dGV1dm8uc2Fua2lsYUBvdGF2YS5maSw= 050 3737 474

 

sky_hallitusohjelmakuva.jpg

Ehdotus
hallitusohjelma-
kirjaukseksi

Suomesta rakennetaan digitaalisen toimintaympäristön edelläkävijämaa. Tätä varten toteutetaan kansallinen digisiirtymästrategia, jonka avulla mahdollistetaan oppilaille ja oppilaitoksille asteittain digitaalisen opiskelun hyödyntäminen.

Strategiaehdotus kokonaisuudessaan

Digisiirtymäesite

SKY lehdistötiedote hallitusohjelmasta 2015.pdf

 

 

 

Perusopetuksen käyttömenot

 

Oppimateriaalien osuus perusopetuksen käyttömenoista on 1,3 %.

(Lähde: Tilastokeskus 2012)