Statistikuppgifter

 

Årsstatistiken samlas in för det gångna året från alla föreningens medlemmar. Den ger detaljerad information om utvecklingen i fråga om olika litteraturslag, bokunderlag och distributionskanaler.

Syftet av snabbstatistik är att ge trendinformation på kort sikt om utvecklingen på bokmarknaden. Den senaste snabbstatistiken för hela årets försäljning publiceras under bokgillets traditionella lunch, Kirjakillan Tammilounas