Kirjojen ja lehtien arvonlisävero

Euroopan unionin neuvosto hyväksyi huhtikuussa 2022 arvonlisädirektiivin. Sen mukaan EU:n jäsenvaltiot voivat alentaa arvonlisäveron nollaan prosenttiin painetuille ja digitaalisille kirjoille ja lehdille. Uudistettu direktiivi tuli voimaan heti.

Suomen kustannusalan järjestöt ovat vedonneet hallitukseen lukemisen verotuksen keventämiseksi. Suomen nykyinen arvonlisäveroaste on 10 prosenttia painetuille ja digitaalisille kirjoille, oppimateriaaleille sekä sanoma- ja aikakauslehdille.

15.3.2022: Järjestöt vetoavat lukemisen verotuksen alentamiseksi

Veron laskeminen nollaan laskisi hintoja, lisäisi kysyntää ja edistäisi lukemista

Medialiitto ry teetti EY Economic Advisorylla selvityksen arvonlisäveron laskemisen taloudellisista vaikutuksista. Selvityksen mukaan arvonlisäveron alentaminen nollaan siirtyisi osittain kuluttajahintoihin. Hintojen lasku olisi suurinta kirjoissa ja oppimateriaaleissa, hieman vähäisempää sanoma- ja aikakauslehdissä.

Jos lehtien ja kirjojen alv lasketaan nollaan, odotettavissa on että

  • kirjojen ja lehtien hinnat laskevat 1,7–3,6 %.
  • kirjojen ja lehtien nettomyynti kasvaa 104 miljoonalla eurolla.
  • alan työllisyys kasvaa 451 henkilötyövuodella.
  • julkaisujen monimuotoisuus, määrä ja laatu kasvaa.