Esteettömyys ja sähkökirjat

Mies käyttää tekstinsuurennustyökalua.

Euroopan parlamentti hyväksyi keväällä 2019 niin sanotun esteettömyysdirektiivin (European Accessibility Act). Direktiivi koskee muun muassa kuluttajille tarkoitettuja sähkökirjoja ja sähkökirjojen lukemiseen tarkoitettuja ohjelmistoja sekä audiovisuaalisia mediapalveluja. Palvelut tulee jatkossa toteuttaa niin, että kaikenlaiset ihmiset voivat käyttää palveluja riippumatta mahdollisista toimintarajoitteista.

Esteettömyysdirektiivin tarkoituksena on helpottaa toimintarajoitteisten ja vammaisten henkilöiden osallistumista yhteiskuntaan. Esteetön sähkökirja toimii erilaisilla päätelaitteilla, sen sisältöä kuten värejä ja fonttikokoa pystyy mukauttamaan yksilöllisiin tarpeisiin, ja sitä voivat käyttää myös esimerkiksi näkövammaiset henkilöt. Esteetön palvelu on helppokäyttöinen ja toimiva kaikille käyttäjille, myös niille, joilla ei ole erityistarpeita.

Sähkökirjojen ja niiden lukemiseen tarkoitettujen ohjelmistojen lisäksi esteettömyysvaatimukset koskevat myös

  • sähkökirjojen metadatatietoja
  • jakeluketjua
  • verkkokauppaa.

Toisaalta direktiivi antaa niin sanotuille mikroyrityksille mahdollisuuden olla noudattamatta sääntelyä.

Esteettömille tuotteille ja palveluille on kysyntää, ja niiden tarpeen ennakoidaan kasvavan huomattavasti. Sähkökirjojen tuottaminen esteettömiksi vähentää myös erillisten saavutettavien versioiden tarvetta.

Lainsäädännön valmistelutyö on alkamassa

Direktiivi tulee saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä kesäkuussa 2022, ja sitä sovelletaan direktiivissä määriteltyihin tuotteisiin, jotka saatetaan markkinoille 28.6.2025 jälkeen ja palveluihin, joita tarjotaan kuluttajille 28.6.2025 jälkeen. Suomessa kansallisen lainsäädännön valmistelutyö on alkamassa.

Suomen Kustannusyhdistys seuraa aktiivisesti kansallisen lainsäädännön valmistelua. Direktiivin soveltaminen ei saa aiheuttaa kohtuutonta rasitetta palveluiden ja tuotteiden tarjoajille, ja implementoinnissa tulee huomioida alan erityispiirteet.

Lue lisää

Miia Kirsi: Esteettömyysdirektiivi ja e-kirjojen saavutettavuus
27.11.2019 Vastuullinentiede.fi

Esteettömyyttä median erityispiirteet huomioiden

Esteettömyysdirektiivin tarkoituksena on taata kuluttajille palveluja ja tuotteita, joita voi hyödyntää erilaisista toimintarajoitteista riippumatta. Direktiivin soveltaminen ei kuitenkaan saa aiheuttaa kohtuutonta rasitetta palveluiden ja tuotteiden tarjoajille.

Johanna Haapiainen-Makkonen

Juridinen asiantuntija, Suomen Kustannusyhdistys

Agendalla 9.12.2020