Sähkökirjaan viittaaminen

Sähköisen lähdekirjallisuuden käyttö lisääntyy, mutta siihen viittaamisen käytännöt eivät vielä ole täysin vakiintuneet. Suomen Kustannusyhdistyksen kehitystyöryhmä on laatinut nämä hyvät käytännöt. Opiskeluun liittyvässä työssä tarkista oman oppilaitoksesi ohjeet.

Viittaaminen tekstissä

Sähkökirjoista kerrotaan se luku ja kappale, johon lainaus sijoittuu – joko numero tai otsikkoteksti.

Tekstiä tekstiä tekstiä (Möttönen & Nieminen, luku 5).
tai
Tekstiä tekstiä tekstiä (Möttönen & Nieminen, luku ”luvun nimi”).

Jos halutaan tarkempi viittaus esim. tiettyyn kappaleeseen, voidaan viittaukseen merkitä kappaleen aloittavat sanat.

Tekstiä tekstiä tekstiä (Möttönen & Nieminen, luku 5, kappale ”kappaleen muutama ensimmäinen sana”).
tai
Tekstiä tekstiä tekstiä (Möttönen & Nieminen, luku ”luvun nimi”, kappale ”kappaleen muutama ensimmäinen sana”).

Viittaaminen lähdeluettelossa

Kirjan tiedoissa mainitaan, että teos on sähkökirja, esim. (ePub-versio), (pdf-versio) tms. sekä julkaisuajankohta riittävällä tarkkuudella.

Möttönen, Maija & Nieminen, Pekka (2015 [versio 2.5.2015]). Teoksen nimi (e-Pub-versio). Kustantaja.