Kirjojen tuotanto- ja myyntitilastot

Suomen Kustannusyhdistyksen tilastot perustuvat sen jäsenkunnasta kerättyihin tietoihin.

Vuositilastot kerätään kaikilta jäsenkustantajilta. Se antaa jäsentyneen kuvan edellisen vuoden tuotannosta ja myynnistä kirjallisuuslajeittain ja jakelukanavittain. Vuositilastossa esiintyvät myyntiluvut perustuvat kustantajien seuraavalle portaalle myytyjen teosten arvonlisäverottomaan hintaan.

Neljännesvuositilasto kerätään osin suoraan logistiikkataloilta ja osin kustantajilta keräämällä. Tiedot tulevat merkittävissä määrin eri toimijoilta kuin vuositilastossa, joten näitä kahta tilastoa ei voi siksi verrata toisiinsa. Neljännesvuositilasto on luonteeltaan kumulatiivinen eli kertoo siihen asti kertyneen myynnin vuoden alusta lähtien. Se antaa trenditietoa markkinoiden kehityksestä kirjallisuuslajeittain ja jakelukanavittain.

Bestsellerit kerätään tiedustelemalla kustantajilta teoksia, joiden kappalemääräinen myynti riittää niiden nousemiseksi eniten myytyjen joukkoon. Bestseller-listoilla on kirjallisuuslajeittain 20 eniten myynyttä teosta. Oppi- ja ammattikirjoja, kirjajoulukalentereita, Raamattua, virsikirjaa tai katekismusta ei bestseller-listoja koottaessa huomioida.

Oppimateriaalitilastot Syksyn tilastoon kerätään tiedot peruskoulun sähköisten ja paperisten oppimateriaalien nettomyynnistä (alv 0%) ajalta 1.1.–31.8. Vastaavasti on tehty tilasto myös koko edelliseltä vuodelta.

YLLÄ ESITELLYT ERI TILASTOTYYPIT EIVÄT OLE KESKENÄÄN VERTAILUKELPOISIA.

Myynnin jakautuminen kirjallisuuslajeittain

 

Lähes puolet myynnistä on oppimateriaalia. Kaunokirjallisuuden osuus yhteensä neljännes.