Kirjojen tuotanto- ja myyntitilastot

Suomen Kustannusyhdistyksen tilastot perustuvat sen jäsenkunnasta kerättyihin tietoihin. Eri tilastotyypit eivät ole keskenään vertailukelpoisia eri keruumenetelmistä johtuen.


Vuositilasto kerätään kaikilta jäsenkustantajilta. Se antaa jäsentyneen kuvan edellisen vuoden tuotannosta ja myynnistä kirjallisuuslajeittain ja jakelukanavittain. Vuositilastossa esiintyvät myyntiluvut perustuvat kustantajien seuraavalle portaalle myytyjen teosten arvonlisäverottomaan hintaan.


Neljännesvuositilasto kerätään osin suoraan logistiikkataloilta ja osin kustantajilta keräämällä. Tiedot tulevat merkittävissä määrin eri toimijoilta kuin vuositilastossa, joten näitä kahta tilastoa ei voi siksi verrata toisiinsa. Neljännesvuositilasto on luonteeltaan kumulatiivinen eli kertoo siihen asti kertyneen myynnin vuoden alusta lähtien. Se antaa trenditietoa markkinoiden kehityksestä kirjallisuuslajeittain ja jakelukanavittain.


Oppimateriaalitilastot kerätään kahdesti vuodessa. Syksyn tilastoon kerätään tiedot sähköisten ja paperisten oppimateriaalien nettomyynnistä (alv 0 %) ajalta 1.1.–31.8. Kevään tilasto sisältää koko edeltävän vuoden tiedot.


Bestsellerit kerätään tiedustelemalla kustantajilta teoksia, joiden kappalemääräinen myynti riittää niiden nousemiseksi eniten myytyjen joukkoon. Bestseller-listoilla on kirjallisuuslajeittain 20 eniten myynyttä teosta. Oppi- ja ammattikirjoja, kirjajoulukalentereita, Raamattua, virsikirjaa tai katekismusta ei bestseller-listoja koottaessa huomioida.


Myynnin jakautuminen kirjallisuuslajeittain

 

Lähes puolet myynnistä on oppimateriaalia. Kaunokirjallisuuden osuus yhteensä neljännes.