This page is not available in English. The content of this page is shown to you in Finnish.

Työryhmät

SKY:ssä toimii työryhmiä. Niissä jäsenistö vaikuttaa konkreetisti yhdistyksen toimintaan. Ryhmien kautta kuullaan mitä ala tarvitsee ja suunnitellaan sekä toteutetaan toimenpiteitä näiden tarpeiden täyttämiseksi.

Markkinointityöryhmä

Markkinointityöryhmän tarkoitus on edistää kirjojen ja oppimateriaalien myyntiä. Se etsii keinoja joilla jäsenet voivat kilpailulainsäädännön sallimissa puitteissa tehdä yhteistyötä markkinoiden kasvattamiseksi. Se on mm. toteuttanut dekkariviikon kamppanjan yhteistyössä Kirjakauppaliiton kanssa, tuottanut kattomarkkinointia Kirjalla kuntoon –viikolle vuoden alkuun sekä tehostanut Finlandia-ehdokkaiden myyntiä.
Ryhmän jäsenet ovat hallituksen kutsumia.

Markkinointityöryhmän kokouksessa 2017 Päivi Tuuli ja puheenjohtaja Jorma Mahlanen

Oppimateriaalityöryhmä

Oppimateriaalityöryhmän on edunvalvontatyötä. Ryhmä huolehtii kustantajien näkemyksien kuulumisesta ministeriöissä, eduskunnassa ja viranomaisissa. Se käy aktiivista keskustelua Opetushallituksen kanssa, jotta kustantajat voisivat tuottaa kulloisenkin opetussuunnitelman tarvitsemaa oppimateriaalia.
Ryhmä tuotti maksuttoman Hauska tavata! –teoksen ja nettisivut auttaakseen Suomeen tulevia turvapaikanhakijoita suomen kielen alkeiden opiskelussa.
Ryhmään voi kukin jäsenkustantaja lähettää yhden edustajan.

Oppimateriaalityöryhmän pj 2017 Teuvo Sankila

Kehitystyöryhmä

Kehitystyöryhmän auttaa alaa pysymään innovaatioiden tasolla tuottamalla seminaareja ja selvityksiä uusista asioista ja trendeistä. Ryhmän toimesta on toteutettu mm. Sähkökirja.fi sivusto, yritysvastuuohjeistus ja DRM-suositus.
Ryhmään voi kukin jäsenkustantaja lähettää yhden edustajan.

Kehitystyöryhmän puheenjohtaja (2017) Annikka Heinonen

Koulutustyöryhmä

Koulutustyöryhmä järjestää vuosittain 4-8 koulutustilaisuutta. Tilaisuuksien aiheet valitaan kentältä nousevien käytännön tarpeiden perusteella. Koulutukset ovat yhdistyksen jäsenpalvelua ja siksi hyvin edullisia (Kurssien hintaan lisätään alv. 24 %).
Koulutustyöryhmään voivat tulla kaikki jotka haluavat konkreetisti olla mukana järjestämässä alan koulutuksia.

Koulutustyöryhmä työssään. Pöydän päässä puheenjohtaja (2017) Urpu Strellman.

Erikoiskustantajien työryhmä

Erikoiskustantajien työryhmä perehtyy erityisesti pienempien ja usein kustannusohjelmaltaan tietylle kohderyhmälle kustantavien kustantajien pulmiin ja niiden ratkaisemiseen. Ryhmässä käy usein asiantuntijavieraita tuomassa selvyyttä alaa koskeviin asioihin ja ryhmä järjestää myös seminaareja ajankohtaisiksi katsomistaan aiheista. Ryhmä tuotti Miten tietokirja syntyy? –videon.
Ryhmään voi kukin jäsenkustantaja lähettää yhden edustajan.

 

Erikoiskustantajien työryhmän puheenjohtaja (2017) Outi Karemaa

Viestintätyöryhmä

Viestintätyöryhmän tehtävä on viestinnällisin keinoin parantaa mielikuvaa kustantajista. Lähtökohtaisesti tämä tarkoittaa kustantajan tehtävien kirkastamista valituille kohderyhmille. Ryhmä on mm. tuottanut Kustantaminen.fi –sivuston sekä ohjelmaa SuomiAreenaan sekä kotimaisille kirjamessuille.
Ryhmän jäsenet ovat hallituksen kutsumia.

 

Viestintätyöryhmä pohtii. Vasemmalta Katja Leino, puheenjohtaja (2017) Kirsi Sievänen ja Reetta Miettinen.

Frankfurt-ryhmä

Frankfurt-ryhmän tarkoitus on koota yhteen Frankfurtin kirjamessuille Suomen yhteisständille lähtevät kustantajat päättämään ständin rakentamisesta, ulkoasusta ja logistiikasta liittyvistä asioista.
Ryhmään voi kukin jäsenkustantaja lähettää yhden edustajan.