Hallitus (Board):

Puheenjohtaja (President)

toimitusjohtaja (CEO) Pasi Vainio (Kustannusosakeyhtiö Otava)

Varapuheenjohtaja (Vice-President)

toimitusjohtaja (CEO) Timo Julkunen
(Werner Söderström Osakeyhtiö)

Muut jäsenet (Members)

toimitusjohtaja (CEO) Anna Baijars (Gummerus Kustannus)
toimitusjohtaja (CEO) Kirsi Harra-Vauhkonen (Sanoma Pro)
toimitusjohtaja (CEO) Päivi Hietanen (Edita Publishing Ltd)
toimitusjohtaja (CEO) Juha-Pekka Heinonen (Lasten Keskus ja Kirjapaja)
liiketoimintajohtaja (Business Director) Outi Karemaa (Karttakeskus)
toimitusjohtaja (CEO) Mari Koli (Schildts & Söderströms)