Finlands Förlagsförening

Finlands Förlagsförening är en samarbets- och intresseorganisation för finländska bokförläggare. Föreningen har som uppgift att stöda sina medlemmar genom att utveckla verksamhetsbetingelserna inom förlagsbranschen. I egenskap av ideell organisation främjar den spridningen av litteratur, intresset för läsning och yttrandefriheten.

Aktuellt

Bokförsäljning i Finland

Bokmarknaden digitaliseras – ljud- och e-böcker och digitala läromedel visar vägen för branschen.

Bokförsäljning i Finland

Viivagraafi. Kokonaismyynti 279,8 miljoonaa euroa. Painetun myynti laskee, digitaalisen nousee.