Om föreningen

Finlands Förlagsförening är en samarbets- och intresseorganisation för finländska bokförläggare. Vi har som uppgift att stöda våra medlemmar genom att utveckla verksamhetsbetingelserna inom förlagsbranschen. I egenskap av ideell organisation främjar vi spridningen av litteratur, intresset för läsning och yttrandefriheten.

Bli medlem

Finlands Förlagsförening

FFF är den äldsta intresseorganisationen inom Finlands näringsliv. Den grundades år 1858. För att uppnå sitt syfte bevakar föreningen medlemmarnas upphovsrättsliga intressen, representerar som centralorganisation medlemskåren i hemlandet och utomlands och utvecklar det internationella samarbetet inom branschen.

Föreningen håller kontakt med myndigheterna, olika organisationer och sammanslutningar inom branschen och övriga intressentgrupper, informerar, stöder forskning samt ger utlåtanden och propositioner till statsmakten. Den övervakar det fria ordet och ordnar evenemang och kampanjer för att uppmuntra läsande och främja litteraturen.

Läs mer om föreningen (på finska)

Kommittéer

Inom föreningen verkar flera kommittéer med vilkas hjälp man får reda på vilka behov det finns ute på fältet inom förläggarbranschen och därmed kan vidta åtgärder för att hjälpa branschen.

Kommittéer (på finska)

Bli medlem

Vi erbjuder på våra medlemmar på bland annat intressebevaknings- och rådgivningstjänster, utbildning och information.