Om branschen

Förläggaren för samman böckerna och läsarna. Vi samarbetar med författarna, bokhandlarna och biblioteken samt med upphovsrättsorganisationerna. Tillsammans skapar vi god praxis för branschens bästa.

Statistik om förlagsbranschen

En av våra viktigaste uppgifter är att följa med utvecklingen inom bokbranschen och informera med hjälp av vår statistik.

Årsstatistiken samlas in för det gångna året från alla föreningens medlemmar. Den ger detaljerad information om utvecklingen i fråga om olika litteraturslag, bokunderlag och distributionskanaler. Snabbstatistik ger trendinformation på kort sikt om utvecklingen på bokmarknaden.

Statistik (på finska)

Provlagersystemet

Provlagersystemet, som är okänt i resten av världen, garanterar att kunderna i bokhandlarna har tillgång till ett brett litteratururval.

Provlagret innebär att förläggarna på egen bekostnad sänder ett exemplar av sina nyutgivna böcker till de bokhandlar som önskar det. Dessa böcker är förläggarnas egendom. Bokhandlaren har dock rätt att sälja en bok från boklagret om han eller hon omedelbart köper ett nytt exemplar för att ersätta det sålda exemplaret.

Provlagersystemet (på finska)