Bli medlem

Tjänster som FFF erbjuder sina medlemmar

 • allmän intressebevakning, såsom att ge utlåtanden och verka som sakkunnig
 • rådgivning för medlemmarna bl.a. i frågor om avtal och upphovsrätt
 • en täckande statistikföring och kunskapsproduktion inom bokbranschen
 • extern och intern information
 • diskussionsforum – kommittéer och möten/evenemang
 • tryggande av tillgången på böcker, bl.a. koordinering av bokhandlarnas provlagersystem
 • utbildning
 • övervakning av fotokopiering och redovisning av fotokopieringsersättningar (FFF är grundande medlem i upphovsrättsorganisationen Kopiosto)
 • PR-arbete till förmån för boken och läsandet
  • Helsingfors bokmässa
  • övriga PR-kampanjer
 • internationella förbindelser

Finlands Förlagsförening är medlem i FinnMedia och deltar via det i mediebranschens gemensamma intressebevakning. FFF är dock ingen arbetsgivarorganisation, så medlemskap i enbart den medför inte de arbetsgivartjänster som FinnMedia erbjuder.

Hur blir man medlem i FFF?

Som medlem kan antas en fysisk person eller privaträttslig sammanslutning som livnär sig på professionell bokförläggningsverksamhet och som godkänner föreningens syfte.

Föreningens årsmöte beslutar om medlemsupptagningen. Årsmöten hålls i april och december. Medlemsansökningar finns på föreningens kontor.

Medlemsavgiften bestäms utgående från antalet nya titlar förläggaren ger ut och från storleken på bokförsäljningen. Under de senaste åren har medlemsavgiften för de minsta medlemsföretagen varit omkring 500 euro per år.