Suomen Kustannusyhdistys

Olemme kirja- ja oppimateriaalikustantajien yhteistyö- ja edunvalvontajärjestö. Edistämme kirjallisuuden levitystä, lukemisharrastusta sekä sananvapautta.

Vuonna 1858 perustettu SKY on Suomen vanhin elinkeinoelämän etujärjestö. Yhdistykseen kuuluu noin 100 suomalaista kustantamoa.

Jäsenkustantamot

Ajankohtaista

Kirja-alan järjestöt esittävät kirjallisuuspoliittisen ohjelman laatimista

Esitys hallitusohjelmakirjaukseksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö laatii kirjallisuuspoliittisen ohjelman, joka ottaa kantaa keskeisiin kirjallisuuden tuottamiseen ja levitykseen liittyviin seikkoihin. Ohjelman toteutumisesta tehdään selonteko hallituskauden puolivälissä.

Seuraavat asiakokonaisuudet olisi hyvä käsitellä ehdottamassamme ministeriön laatimassa kirjallisuuspoliittisessa ohjelmassa:

  • Kirjallisuus osana yhteiskuntaa
  • Kirjallisuuden tuotanto ja jakelu
  • Kirjailijoiden ja kääntäjien toimeentulo
  • Viennin edistäminen

Kannanotot

Kirjallisuuspoliittinen ohjelma

Twitter @kustantajat