Näin oppimateriaali syntyy

Oppimateriaalin toimittaminen muistuttaa minkä tahansa kirjan tuotantoprosessia, mutta siinä on myös omia piirteitään. Laadukkaan oppimateriaalikokonaisuuden valmistumisessa menee noin kaksi vuotta. Oppimateriaaliprojekti käynnistyy yleensä kustantamossa, oppilaitosten tarpeiden pohjalta.

Kustantajat tekevät yhteistyötä Opetushallituksen kanssa ja saavat tietoa opetussuunnitelmien uudistusten sisällöstä ja aikataulusta. Näin ne voivat valmistautua muutoksiin ja tuottaa valmiit materiaalit niin, että ne ovat käytössä heti opetussuunnitelman uudistuessa.

Kustantaja kokoaa oppimateriaalihanketta varten työryhmän, johon kuuluu kyseisen aineen opettajia. Kustantajien työryhmissä työskentelee oman työnsä ohella jopa 3000 eri aineiden opettajaa, jotka saavat työstään korvauksen. Kustantamossa kustannustoimittaja huolehtii projektin etenemisestä ja eri osa-alueiden yhteistyöstä.

Kaavio: toisen asteen oppimateriaalin valmistus kestää jopa kaksi vuotta.

Monipuolista materiaalia erilaisiin tilanteisiin

Nykyaikainen oppimateriaali on monimuotoista: tekstisisällön lisäksi tarvitaan runsaasti kuvitusta, videoita ja äänitteitä, eri tasoisille opiskelijoille suunnattuja tehtäviä ja opettajan materiaalia. Materiaaleja testataan aidoissa kouluympäristöissä ennen niiden julkaisemista.

Aineisto toteutetaan sekä painettuna että digitaalisena – toisen asteen oppimateriaalista jo kolme neljäsosaa on sähköistä. Kustantaja huolehtii, että digitaaliset aineistot ovat saavutettavia kaikille käyttäjille ja että materiaalit pelaavat yhteen oppilaitosten järjestelmien ja oppilaiden eri päätelaitteiden kanssa.

Millaisia työvaiheita, testausta ja arviointia oppilaan käteen tai päätteelle saapunut oppimateriaali on vaatinut? Miten digitalisaatio haastaa tekemistä? Otavan Eeva Lahdenmäki sekä Sanoma Pron Mika Perttola kertovat myös, ketkä oppikirjoja voivat tehdä ja kuka materiaalit kouluihin valitsee.