Tietoa kustannusalasta

Kustantaja saattaa yhteen kirjat ja niiden lukijat. Ala toimii tiiviissä yhteistyössä kirjantekijöiden, kirjakauppiaiden ja kirjastojen sekä tekijänoikeustoimijoiden kanssa. Luomme yhdessä hyviä käytäntöjä alan parhaaksi.

Hyvät käytännöt

Tähän osioon on koottu kustannusalan toimijoille hyviä käytäntöjä ja ohjeita vastuulliseen toimintaan.
Hyviä käytäntöjä on laadittu yhdistyksen työryhmissä sekä yhteistyössä alan sidosryhmien kanssa.

Hyvät käytännöt

Poliittiset tavoitteemme

Tutustu näkemyksiimme poliittisista toimista, joilla voidaan edistää suomalaisten lukutaitoa ja kirjallista kulttuuria, tukea tasa-arvoista ja laadukasta oppimista sekä luoda edellytyksiä elinvoimaiselle kustannusalalle.

Poliittiset tavoitteemme

Oppimateriaalit ja digi

Oppimateriaalit

Ammattimaisesti kustannettu oppimateriaali takaa opetuksen laadun ja oppilaiden tasapuolisen kohtelun. Kustantajien oppimateriaalit perustuvat opetussuunnitelman tavoitteisiin ja antavat opettajalle rauhan keskittyä opetustyöhön ja oppilaiden kohtaamiseen.

Oppimateriaalit

Ääni- ja sähkökirjat

Digitalisoituminen muuttaa kirjamarkkinoita. Jo useampi kuin joka toinen Suomessa myyty kirjakappale on digitaalinen. Sähköiset julkaisumuodot tuovat kirjoille uusia jakelukanavia ja yleisöjä.

Ääni- ja sähkökirjat

Kustannusala ja ilmasto

Suomen Kustannusyhdistys on yhdessä Medialiiton ja sen muiden jäsenjärjestöjen kanssa asettanut tavoitteeksi alan yritysten omasta toiminnasta aiheutuvien suorien päästöjen nollaamisen vuoteen 2030 mennessä.

Kustannusala ja ilmasto

Alv ja näytevalikoima

Kirjojen arvonlisävero

Suomen kustannusalan järjestöt ovat vedonneet hallitukseen lukemisen verotuksen keventämiseksi.

Kirjojen ja lehtien arvonlisävero

Näytevalikoima

Näytevalikoima on kustantajien ja kirjakauppojen yhteinen järjestelmä uutuuskirjojen jakeluun.

Näytevalikoima