Kirjan talous

Kun kustantaja tekee kustannuspäätöksiä ja suunnittelee kirjojen tuotantoa ja hinnoittelua, se punnitsee kirjan taloudellista kannattavuutta. Kustantaja arvioi, onko kirjalle riittävän suuri ostava yleisö, ja suunnittelee kirjan tuotannon niin että kulut jäävät arvioitua tuottoa pienemmiksi.

Yksittäisen kirjan menestystä ei ole helppo ennustaa. Kustantaja kantaa kirjasta taloudellisen riskin.

Kirjankustantaminen on kuitenkin myös kulttuuritoimintaa, ja kustannuspäätöksiä tehdään myös muilla kuin taloudellisilla perusteilla. Jokaisen kirjan ei välttämättä tarvitse tuottaa voittoa, kunhan kustantajan julkaisuohjelma kokonaisuudessaan on taloudellisesti kannattava.

Mistä kaikesta muodostuu kirjan hinta? Entä mitä kirjailijalle ja toisaalta kustantajalle urakasta jää käteen? WSOY:n toimitusjohtaja Timo Julkunen ja Gummeruksen myynti- ja markkinointijohtaja Katja Leino kertovat myös, millaiselta näyttää kirja-alan tulevaisuus.

Kirjan hinta muodostuu monesta osasta

Yksittäisen kirjan hinnan kulurakenne saattaa vaihdella paljonkin, ja eri työvaiheiden kustannukset painottuvat eri tavoin.

Esimerkiksi kirjan valmistuskustannukset vaihtelevat. Nelivärinen painotyö on huomattavasti mustavalkotyötä kalliimpaa. Valittavan paperin hinta, kirjan koko ja painosmäärä sekä paino- ja sidontatekniikka vaikuttavat kuluihin.

Sähköisen kirjan tuottaminen on usein kustantajalle painettua kirjaa kalliimpaa. Vaikka painatusta ei tarvita, ääni- ja sähkökirjan tuotannosta ja muuntamisesta eri lukulaitteisiin sopivaksi tulee kustantajalle kustannuksia. Mikäli sähkökirjaan tulee ns. rikastettua sisältöä, kuten liikkuvaa kuvaa, ääntä tai pelillisyyttä, nousevat sen tuotantokustannukset moninkertaisiksi paperikirjaan verrattuna.

Sähköiset julkaisu-, markkinointi- ja maksujärjestelmät vaativat henkilöresursseja ja investointeja. Tekijänoikeuksien valvonta ja suojeleminen on uusi sähkökirjoihin liittyvä menoerä.

Kustantaja elää kirjamyynnistä

Kirja-ala elää pitkälti myymällä tuottamiaan teoksia, eikä sen liiketaloudellinen perusta rakennu esimerkiksi mainos- tai apurahoille. Vuonna 2021 noin kolmasosa kustantajien tuotosta tuli digitaalisten julkaisujen myynnistä.

Kustantaja myy kirjat yleensä jälleenmyyjälle, esimerkiksi kirjakaupalle tai suoratoistopalvelulle – jonkin verran myös suoraan kuluttajille. Myös kirjastot ja oppilaitokset ovat merkittäviä kirjojen ostajia.

Yksittäisen kirjan myyntimääriin vaikuttaa se, että Suomen kielialue on pieni. Mahdollisia ostajia on vähemmän kuin suuremmissa maissa, eikä suomenkielisille kirjoille ole juuri vientimarkkinoita. Parhaiten menestyvät kirjat myyvät vuodessa joitakin kymmeniä tuhansia kappaleita.

Karkeasti voidaan todeta, että kirja, jonka painos on 2000 kappaletta ja hinta kirjakaupassa 30 euroa, ei vielä tuota kustantajalle voittoa. Käytännössä vasta tätä suuremmat painokset tuovat rahaa myös kustantajan liiketoiminnan kehittämiseen.

Lue lisää: Kustannusalan tilastot