Työryhmät

SKYn työryhmissä jäsenistö vaikuttaa konkreettisesti yhdistyksen toimintaan. Ryhmien kautta kuullaan, mitä ala tarvitsee ja suunnitellaan sekä toteutetaan toimenpiteitä näiden tarpeiden täyttämiseksi.

kokous tietokoneen äärellä.

Oppimateriaalityöryhmä

Oppimateriaalityöryhmä tekee edunvalvontatyötä. Ryhmä huolehtii kustantajien näkemyksien kuulumisesta ministeriöissä, eduskunnassa ja viranomaisissa. Se käy aktiivista keskustelua Opetushallituksen kanssa, jotta kustantajat voisivat tuottaa kulloisenkin opetussuunnitelman tarvitsemaa oppimateriaalia.

Ryhmä on tuottanut maksuttoman Hauska tavata! –teoksen ja nettisivut auttaakseen Suomeen tulevia turvapaikanhakijoita suomen kielen alkeiden opiskelussa.

Ryhmään voi kukin jäsenkustantaja lähettää yhden edustajan.

  • Puheenjohtaja Eeva Lahdenmäki, liiketoimintapäällikkö, Otava
  • Varapuheenjohtaja Mari Soikkeli, kehitysjohtaja, Studeo

Työryhmän tueksi on perustettu oppimateriaali-kehitystyöryhmä, jonka tehtävänä on keskittyä oppimateriaalin digitalisaatiokehitykseen ja siihen liittyviin teknisiin asioihin.

  • Puheenjohtaja Pekka Kosonen, Sanoma Pro

Kehitystyöryhmä

Kehitystyöryhmä seuraa alan kehitystä ja innovaatioita. Ryhmä tuottaa seminaareja ja selvityksiä alan ajankohtaisista asioista ja trendeistä.

Sen mielenkiinnon kohteena ovat juuri nyt esimerkiksi saavutettavuusdirektiivi ja äänikirjamarkkinan kehitys.

Ryhmään voi kukin jäsenkustantaja lähettää yhden edustajan.

  • Puheenjohtaja Susanna Sucksdorff, markkinapäällikkö, S&S

Koulutustyöryhmä

Kustannusalan koulutustyöryhmä on Suomen Kustannusyhdistyksen ja Kustannustoimittajien yhdistyksen vuonna 1975 perustama yhteistyöelin. Työryhmän tarkoituksena on kehittää ja edistää kustannusalan henkilöstön ammatillista osaamista.

Koulutustyöryhmä järjestää vuosittain 4-8 koulutustilaisuutta jäsenyritysten henkilöstölle. Tilaisuuksien aiheet valitaan kentältä nousevien käytännön tarpeiden perusteella. Koulutukset ovat yhdistyksen jäsenpalvelua ja siksi hyvin edullisia.

Koulutustyöryhmään jäsenet voivat lähettää useampia edustajia, jotka haluavat konkreettisesti olla mukana järjestämässä alan koulutuksia.

  • Puheenjohtaja Minna Sallanen, tuotepäällikkö, Edita

Erikoiskustantajien työryhmä

Erikoiskustantajien työryhmä perehtyy erityisesti pienempien ja usein kustannusohjelmaltaan tietylle kohderyhmälle suunnattujen kustantajien haasteisiin ja niiden ratkaisemiseen. Ryhmässä käy usein asiantuntijavieraita tuomassa selvyyttä alaa koskeviin asioihin, ja ryhmä järjestää myös seminaareja ajankohtaisista aiheista.

Ryhmä on tuottanut Miten tietokirja syntyy? -videon.

Ryhmään voi kukin jäsenkustantaja lähettää yhden edustajan.

  • Puheenjohtaja Kimmo Jylhämö, toimitusjohtaja, Vastapaino

Viestintä- ja markkinointityöryhmä

Viestintä- ja markkinointityöryhmän tehtävänä on viestinnällisin keinoin kohentaa ja vahvistaa mielikuvaa kustantajista. Ryhmä toimii lukemisen edistämiskampanjoissa kustantajien taustaryhmänä sekä yhteistyössä Suomen Kirjasäätiön kanssa kehittää Finlandia-brändiä ja kilpailun markkinointia.

Ryhmä tukee muita työryhmiä viestinnällisissä asioissa.

Ryhmän jäsenet ovat hallituksen kutsumia. 

  • Puheenjohtaja Kirsi Tähjänjoki, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Otava

Frankfurt-ryhmä

Frankfurt-ryhmä kokoaa yhteen Frankfurtin kirjamessuille Suomen yhteisosastolle lähtevät kustantajat. Ryhmä päättää osaston rakentamisesta, ulkoasusta ja logistiikasta sekä muista käytännön järjestelyistä.

Vuosittain lokakuussa järjestettävät Frankfurtin Kirjamessut ovat maailman merkittävimmät kirja-alan messut ja Euroopan suurin kulttuuritapahtuma. Messut ovat ensisijaisesti ammattilaismessut, eli siellä kustantajat tapaavat toisiaan ostaakseen ja myydäkseen kirjojen oikeuksia.

Suomen Kustannusyhdistys organisoi Suomen yhteisosaston. Osallistuvat kustantajat jakavat kustannukset varaamiensa tilojen suhteessa.

Ryhmään voi kukin jäsenkustantaja lähettää yhden edustajan.

  • Puheenjohtaja Sakari Laiho, SKY