Tilastot

Suomen kirjamarkkinat koostuvat oppikirjojen, tietokirjojen ja kaunokirjallisuuden myynnistä. Sähköiset julkaisumuodot muodostavat markkinoista yhä suuremman osan. Julkaisemme kirjamarkkinan kehityksestä tilastotietoja päätöksenteon ja tiedonvälityksen tueksi. Tiedot on kerätty jäsenkustantajiltamme.

Vuositilasto

Vuositilasto kerätään kaikilta jäsenkustantajilta. Se antaa jäsentyneen kuvan edellisen vuoden tuotannosta ja myynnistä kirjallisuuslajeittain ja jakelukanavittain.

Vuositilaston myyntiluvut perustuvat kustantajien seuraavalle portaalle myymien teosten arvonlisäverottomaan hintaan.

Uusin julkaisu: Vuositilasto 2019

Kirjojen kokonaismyynti 243,1 M€ vuonna 2019

Suomen kustannusyhdistyksen vuositilasto 2019

Neljännesvuositilasto

Neljännesvuositilasto kerätään osin suoraan logistiikkataloilta ja osin kustantajilta. Neljännesvuositilasto on luonteeltaan kumulatiivinen eli kertoo siihen asti kertyneen myynnin vuoden alusta lähtien. Se antaa trenditietoa markkinoiden kehityksestä kirjallisuuslajeittain ja jakelukanavittain.

Tietoja ei voi suoraan verrata vuositilastoon keruutavan eroista johtuen.

Uusin julkaisu: Q3/2020

Sähköisten julkaisujen myynti + 36,1 % vuoden 2019 tilanteesta

Suomen kustannusyhdistyksen neljännesvuositilasto 3/2020

Oppimateriaalitilasto

Oppimateriaalitilasto kerätään kahdesti vuodessa. Syksyn tilastoon kerätään tiedot sähköisten ja paperisten oppimateriaalien nettomyynnistä ajalta 1.1.–31.8. Kevään tilasto sisältää koko edeltävän vuoden tiedot.

Tietoja ei voi suoraan verrata vuositilastoon keruutavan eroista johtuen.

Uusin julkaisu: Syksy 2020

Lukion oppimateriaaleista 44 % digitaalisia

Suomen Kustannusyhdistyksen oppimateriaalitilasto syksy 2020

Bestsellerit

Bestseller-listat kerätään tiedustelemalla kustantajilta teoksia, joiden kappalemääräinen myynti riittää niiden nousemiseksi eniten myytyjen joukkoon.

Bestseller-listoilla on kirjallisuuslajeittain 20 eniten myynyttä teosta.

Uusin julkaisu: Bestsellerit 2019