Tilastot

Suomen kirjamarkkinat koostuvat oppikirjojen, tietokirjojen ja kaunokirjallisuuden myynnistä. Sähköiset julkaisumuodot muodostavat markkinoista yhä suuremman osan. Julkaisemme kirjamarkkinan kehityksestä tilastotietoja päätöksenteon ja tiedonvälityksen tueksi. Tiedot on kerätty jäsenkustantajiltamme.

Vuositilasto

Vuositilasto kerätään kaikilta jäsenkustantajilta. Se antaa jäsentyneen kuvan edellisen vuoden tuotannosta ja myynnistä kirjallisuuslajeittain ja jakelukanavittain.

Vuositilaston myyntiluvut perustuvat kustantajien seuraavalle portaalle myymien teosten arvonlisäverottomaan hintaan.

Uusin julkaisu: Vuositilasto 2021

Kirjojen kokonaismyynti kasvoi +11,2 % vuonna 2021

Suomen kustannusyhdistyksen vuositilasto 2021

Neljännesvuositilasto

Neljännesvuositilasto kerätään osin suoraan logistiikkataloilta ja osin kustantajilta. Neljännesvuositilasto on luonteeltaan kumulatiivinen eli kertoo siihen asti kertyneen myynnin vuoden alusta lähtien. Se antaa trenditietoa markkinoiden kehityksestä kirjallisuuslajeittain ja jakelukanavittain.

Tietoja ei voi suoraan verrata vuositilastoon keruutavan eroista johtuen.

Uusin julkaisu: Q4/2022

Yleisen kirjallisuuden myynti +0,2 % vuodesta 2022

Suomen kustannusyhdistyksen neljännesvuositilasto 4/2022

Oppimateriaalitilasto

Oppimateriaalitilasto kerätään kahdesti vuodessa. Syksyn tilastoon kerätään tiedot sähköisten ja paperisten oppimateriaalien nettomyynnistä ajalta 1.1.–31.8. Talvella julkaistava tilasto sisältää koko edeltävän vuoden tiedot.

Tietoja ei voi suoraan verrata vuositilastoon keruutavan eroista johtuen.

Vuosia vertailtaessa tulee huomioida oppivelvollisuuden laajentamisen vuonna 2021 tuomat muutokset. Sen jälkeen toisen asteen oppimateriaaleja hankkivat koulutuksen järjestäjät, mikä muutti hankintojen rytmitystä. Maksuttoman toisen asteen osuus

Uusin julkaisu: 1-12/2022

Lukion oppimateriaalista 79,6 % sähköistä

Suomen Kustannusyhdistyksen oppimateriaalitilasto 1-12/2022

Bestsellerit

Bestseller-listat kerätään tiedustelemalla kustantajilta teoksia, joiden kappalemääräinen myynti riittää niiden nousemiseksi eniten myytyjen joukkoon.

Bestseller-listoilla on kirjallisuuslajeittain 20 eniten myynyttä teosta.

Uusin julkaisu: Bestsellerit 2022