Tilastot

Suomen kirjamarkkinat koostuvat oppikirjojen, tietokirjojen ja kaunokirjallisuuden myynnistä. Sähköiset julkaisumuodot muodostavat markkinoista yhä suuremman osan. Julkaisemme kirjamarkkinan kehityksestä tilastotietoja päätöksenteon ja tiedonvälityksen tueksi. Tiedot on kerätty jäsenkustantajiltamme.

Vuositilasto

Vuositilasto kerätään kaikilta jäsenkustantajilta. Se antaa jäsentyneen kuvan edellisen vuoden tuotannosta ja myynnistä kirjallisuuslajeittain ja jakelukanavittain.

Vuositilaston myyntiluvut perustuvat kustantajien seuraavalle portaalle myymien teosten arvonlisäverottomaan hintaan.

Uusin julkaisu: Vuositilasto 2023

Kotimaisen kaunokirjallisuuden myynti +5,7 % vuonna 2023

Suomen kustannusyhdistyksen vuositilasto 2023

Neljännesvuositilasto

Neljännesvuositilasto kerätään osin suoraan logistiikkataloilta ja osin kustantajilta. Neljännesvuositilasto on luonteeltaan kumulatiivinen eli kertoo siihen asti kertyneen myynnin vuoden alusta lähtien. Se antaa trenditietoa markkinoiden kehityksestä kirjallisuuslajeittain ja jakelukanavittain.

Tietoja ei voi suoraan verrata vuositilastoon keruutavan eroista johtuen.

Uusin julkaisu: Q1/2024

Painettujen kirjojen myynti –3,4 % vuodesta 2023

Suomen kustannusyhdistyksen neljännesvuositilasto 1/2024

Oppimateriaalitilasto

Oppimateriaalitilasto kerätään kahdesti vuodessa. Syksyn tilastoon kerätään tiedot sähköisten ja paperisten oppimateriaalien nettomyynnistä ajalta 1.1.–31.8. Talvella julkaistava tilasto sisältää koko edeltävän vuoden tiedot.

Tietoja ei voi suoraan verrata vuositilastoon keruutavan eroista johtuen.

Vuosia vertailtaessa tulee huomioida oppivelvollisuuden laajentamisen vuonna 2021 tuomat muutokset. Sen jälkeen toisen asteen oppimateriaaleja hankkivat koulutuksen järjestäjät, mikä muutti hankintojen rytmitystä. Maksuttoman toisen asteen osuus

Uusin julkaisu: 1-12/2023

Lukion oppimateriaalista 84,8 % digitaalista

Suomen Kustannusyhdistyksen oppimateriaalitilasto 1-12/2023

Bestsellerit

Bestseller-listat kerätään tiedustelemalla kustantajilta teoksia, joiden kappalemääräinen myynti riittää niiden nousemiseksi eniten myytyjen joukkoon.

Bestseller-listoilla on kirjallisuuslajeittain 20 eniten myynyttä teosta.

Uusin julkaisu: Bestsellerit 2023

Mitä Suomi lukee?

Mitä Suomi lukee on Kirjakauppaliiton kokoama tilasto, joka kasaa kuukausittain yhteen kirjallisuuden kentän myydyimmät teokset. Tilastot perustuvat laajan valikoiman kirjakauppojen, verkkokauppojen, lukuaikapalvelujen ja Lehtipisteen kirjamyyntiin.

Kirjakauppaliitto: Mitä Suomi lukee?

Suomi lukee -tutkimus

Suomi lukee -tutkimuksissa on selvitetty yleisen kirjallisuuden lukemista ja ostamista omalla rahalla vuodesta 1995 lähtien. Suomi lukee 2023 on julkaistu huhtikuussa 2023.

Tutkimuksen ovat tilanneet Kirjakauppaliitto ja Suomen Kustannusyhdistys, ja sen on toteuttanut Taloustutkimus.

Suomi lukee 2023