Tilastot

Suomen kirjamarkkinat koostuvat oppikirjojen, tietokirjojen ja kaunokirjallisuuden myynnistä. Sähköiset julkaisumuodot muodostavat markkinoista yhä suuremman osan. Julkaisemme kirjamarkkinan kehityksestä tilastotietoja päätöksenteon ja tiedonvälityksen tueksi. Tiedot on kerätty jäsenkustantajiltamme.

Vuositilasto

Vuositilasto kerätään kaikilta jäsenkustantajilta. Se antaa jäsentyneen kuvan edellisen vuoden tuotannosta ja myynnistä kirjallisuuslajeittain ja jakelukanavittain.

Vuositilaston myyntiluvut perustuvat kustantajien seuraavalle portaalle myymien teosten arvonlisäverottomaan hintaan.

Uusin julkaisu: Vuositilasto 2020

Sähköisten julkaisujen osuus 28 % euromääräisestä kokonaismyynnistä

Suomen kustannusyhdistyksen vuositilasto 2020

Neljännesvuositilasto

Neljännesvuositilasto kerätään osin suoraan logistiikkataloilta ja osin kustantajilta. Neljännesvuositilasto on luonteeltaan kumulatiivinen eli kertoo siihen asti kertyneen myynnin vuoden alusta lähtien. Se antaa trenditietoa markkinoiden kehityksestä kirjallisuuslajeittain ja jakelukanavittain.

Tietoja ei voi suoraan verrata vuositilastoon keruutavan eroista johtuen.

Uusin julkaisu: Q3/2021

Yleisen kirjallisuuden myynti +11 miljoonaa euroa vuodesta 2020

Suomen kustannusyhdistyksen neljännesvuositilasto 3/2021

Oppimateriaalitilasto

Oppimateriaalitilasto kerätään kahdesti vuodessa. Syksyn tilastoon kerätään tiedot sähköisten ja paperisten oppimateriaalien nettomyynnistä ajalta 1.1.–31.8. Talvella julkaistava tilasto sisältää koko edeltävän vuoden tiedot.

Tietoja ei voi suoraan verrata vuositilastoon keruutavan eroista johtuen.

Vuosia vertailtaessa tulee huomioida oppivelvollisuuden laajentamisen vuonna 2021 tuomat muutokset. Sen jälkeen toisen asteen oppimateriaaleja hankkivat koulutuksen järjestäjät, mikä muutti hankintojen rytmitystä.

Uusin julkaisu: 1-8/2021

Lukion oppimateriaalista 71,7 % sähköistä

Suomen Kustannusyhdistyksen oppimateriaalitilasto 1-8/2021

Bestsellerit

Bestseller-listat kerätään tiedustelemalla kustantajilta teoksia, joiden kappalemääräinen myynti riittää niiden nousemiseksi eniten myytyjen joukkoon.

Bestseller-listoilla on kirjallisuuslajeittain 20 eniten myynyttä teosta.

Uusin julkaisu: Bestsellerit 2020