Kustannusala ja ilmasto

Media-alan ja graafisen teollisuuden hiilijalanjälki Suomessa oli vuonna 2019 noin 488 000 tonnia CO2. Luku vastaa yhtä prosenttia Suomen vuotuisista hiilidioksidipäästöistä.

Media-alan yritysten päästöistä 10 prosenttia syntyy polttoaineiden ja energian käytöstä yritysten omissa toiminnoissa. 90 prosenttia päästöistä on arvoketjun epäsuoria päästöjä. Epäsuorista päästöistä valtaosa aiheutuu erilaisista materiaali- ja palveluhankinnoista, kuten paperi, painotuotanto, jakelu- ja logistiikkapalvelut sekä muut ulkoistetut toiminnot ja palvelut.

Suomen Kustannusyhdistys on yhdessä Medialiiton ja sen muiden jäsenjärjestöjen kanssa asettanut tavoitteeksi alan yritysten omasta toiminnasta aiheutuvien suorien päästöjen nollaamisen vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi tavoitellaan epäsuorien päästöjen vähentämistä ainakin 30 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

Lue lisää media-alan ympäristövaikutuksista

SKY seuraa ja tukee jäsentensä ilmastotoimia

Alan päästöistä 90 % on epäsuoria. Kustantajat ovat tehneet toimia sekä epäsuorien että suorien päästöjen vähentämiseksi. Tarkemmat tiedot alla linkitetyssä tiedotteessa.
Kustantajat ovat aloittaneet matkaa kohti hiilineutraalisuutta. Lähde: SKY:n jäsenkysely 2022

SKY seuraa jäsentensä ympäristö- ja ilmastotoimien kehittymistä vuosittain. Ensimmäinen kysely toteutettiin vuonna 2022.

30.6.2022: Kustannusala on matkalla kohti hiilineutraalisuutta

Tavoitteiden saavuttamiseksi SKY on yhdessä asiantuntijoiden kanssa laatinut jäsenilleen toimenpidelistan päästöjen kehittymisen seuraamiseen sekä jakaa tietoa toimiviksi todetuista käytännöistä ympäristötyön nopeuttamiseksi.