Suomen Kustannusyhdistys

Suomen Kustannusyhdistys on suomalaisten kirjankustantajien yhteistyö- ja edunvalvontajärjestö. Tuemme jäseniämme kehittämällä kustannusalan toimintaedellytyksiä, valvomalla jäsentemme tekijänoikeudellisia etuja sekä kehittämällä alan kansainvälistä yhteistyötä.

Keskusjärjestönä edustamme jäsenkuntaamme kotimaassa ja ulkomailla ja pidämme yhteyttä viranomaisiin, alan yhteisöihin ja muihin sidosryhmiin. Annamme lausuntoja ja teemme esityksiä valtiovallalle sekä teemme tiedotus- ja tutkimustyötä.

Suomen Kustannusyhdistys on Medialiiton jäsenliitto ja osallistuu sen kautta media-alan yhteiseen edunvalvontaan. SKY ei kuitenkaan ole työnantajajärjestö, joten pelkästään siihen kuulumalla ei kuulu Medialiiton työnantajapalveluiden piiriin.

Aatteellisena järjestönä edistämme sananvapauden toteutumista sekä kirjallisuuden levitystä ja lukemisharrastusta.

Jäsenet

SKY:n jäseninä on yli 100 kirjankustantajaa. Ne vastaavat noin 80 %:sta maan kaupallisesti kustannetuista kirjanimikkeistä ja yli 75 %:sta kirjamyynnistä. SKY:n jäsenyritykset julkaisevat vuosittain noin 4 500 uutuuskirjanimikettä. Kustannusyhdistyksen jäsenten myynnin arvo on noin 300 miljoonaa euroa vuodessa.

Yhdistyksen toiminta

Yhdistyksessä toimii useita työryhmiä, jotka tuovat tietoa kentän tarpeista ja toteuttavat yhdistyksen käytännön toimintaa. Toimistossa työskentelee viisi henkilöä.

Strategian ja keskeiset päätökset määrittää yhdistyksen hallitus, ja ylintä valtaa käyttää yhdistyksen kokous.