This page is not available in English. The content of this page is shown to you in Finnish.

Liittyminen

Kirjakaupat voivat liittyä nv-järjestelmään milloin tahansa olemalla yhteydessä kirjoja toimittaviin logistiikkataloihin. Näytevalikoimakirjojen tilausajat ajoittuvat huhtikuuhun ja marraskuuhun.

Kirjakauppias valitsee näytevalikoimasta vapaavalintaisesti haluamansa tittelit yhden kappaleen kutakin seuraavasti:

Kirjakauppias tilaa vähintään 50 % näytevalikoimasta. Tittelimäärän ei tarvitse koskaan ylittää 500 kappaletta. Kauppias saa tilata kaikki näytevalikoiman kirjat

Esimerkkitilanteita:

  • Näytevalikoimassa on 810 titteliä. Kirjakauppiaan tulee tilata vähintään 405 titteliä.
  • Näytevalikoimassa on 1330 titteliä. Kirjakauppiaan tulee tilata vähintään 500 titteliä.
  • Näytevalikoimassa on 425  titteliä. Kirjakauppiaan tulee tilata vähintään 213 titteliä.

Kirjakauppiaan on itse huolehdittava, että yllä mainittu kirjojen vähimmäismäärä täyttyy eli hän laskee yhteen eri logistiikkataloilta tulevat tilaukset ja vertaa sitä vaadittavaan määrään.

Jos kirjakaupalla on useampi myymälä, näytevalikoimakirjan on oltava näkyvissä yhtä monessa myymälässä esillä kuin kirjaa on tilattu. Näytevalikoimakirjoja saa tilata vain fyysisiin myymälöihin.

Tarkemmin asiasta näytevalikoimakuvauksessa.