Näytevalikoima

Näytevalikoima on kustantajien ja kirjakauppojen yhteinen järjestelmä uutuuskirjojen jakeluun. Sen kautta kustantajat saavat kustannustehokkaasti uutuuskirjoja kirjakauppojen myymälöihin ja kirjakaupat monipuolisen uutuusvalikoiman tarjottavaksi kuluttajille.

Näytevalikoimalista esittelee uutuudet

Kustantajat ilmoittavat haluamansa tittelit näytevalikoimalistaan. Lista uudistetaan kahdesti vuodessa. Tavoitteena on, että listalla on vähintään tuhat kirjaa. Näytevalikoimia on kaksi erillistä, suomen- ja ruotsinkielinen.

Kirjakauppiaat tilaavat listalta vähintään puolet valikoiman titteleistä ja saavat ne edulliseen näytevalikoimahintaan.

Järjestelmä on avoin kaikille uutuuskirjojen myyntiä edistäville kirjakaupoille ja kaikille Suomessa toimiville kustantajille sekä niiden julkaisemille kirjoille. Järjestelmän osapuolia ovat kaikki siihen liittyvät kustantajat ja kirjakaupat sekä logistiikkatalot.

Kirjakauppiaat liittyvät järjestelmään tilaamalla valikoiman, ja kustantajat ilmoittamalla kirjoja valikoimaan. Näin tehdessään toimija hyväksyy tähän järjestelmäkuvaukseen sisältyvän toimintamallin.

Kustantaja ilmoittaa ja hinnoittelee kirjat

Kustantaja ilmoittaa kirjat valikoimaan käyttämänsä logistiikkatalon kautta. Logistiikkatalot antavat tarkempia ohjeita ilmoittamisesta.

Kustantaja voi ilmoittaa listalle haluamansa määrän titteleitä ja hinnoittelee ne haluamaansa kategoriaan: 3 €, 5 €, 7 € ja 10 € (netto, sisältää alv:n).

Kustantajat ilmoittavat omalle logistiikkatalolleen syksyn tittelinsä listalle huhtikuun loppuun mennessä ja kevään tittelinsä lokakuun loppuun mennessä.

Kirjakauppa tilaa vähintään puolet valikoimasta

Kirjakauppiaat toimittavat tilauksensa logistiikkataloille kuukauden aikana listan julkistuksesta. Näin ollen näytevalikoimakirjojen tilausajat ajoittuvat huhtikuuhun ja marraskuuhun.

Kirjakauppias valitsee näytevalikoimasta vapaavalintaisesti haluamansa tittelit yhden kappaleen kutakin. Kirjakauppias tilaa vähintään 50 % näytevalikoimasta, kuitenkin vähintään 300 titteliä. Tittelimäärän ei kuitenkaan tarvitse koskaan ylittää 500 kappaletta. Kauppias saa tilata kaikki näytevalikoiman kirjat.

Esimerkkitilanteita:

  • Näytevalikoimassa on 810 titteliä. Kirjakauppiaan tulee tilata vähintään 405 titteliä.
  • Näytevalikoimassa on 1330 titteliä. Kirjakauppiaan tulee tilata vähintään 500 titteliä.
  • Näytevalikoimassa on 425 titteliä. Kirjakauppiaan tulee tilata vähintään 213 titteliä.

Kirjakauppiaan on itse huolehdittava, että yllä mainittu kirjojen vähimmäismäärä täyttyy eli hän laskee yhteen eri logistiikkataloilta tulevat tilaukset ja vertaa sitä vaadittavaan määrään.

Jos kirjakaupalla on useampi myymälä, näytevalikoimakirjan on oltava näkyvissä yhtä monessa myymälässä esillä kuin kirjaa on tilattu. Näytevalikoimakirjoja saa tilata vain fyysisiin myymälöihin.

Kirjat toimitetaan myymälään muun lähetyksen mukana

Kirjat lähetetään näytevalikoimamyymälöihin tarkoituksenmukaisella tavalla heti niiden ilmestyttyä. Tarkoituksenmukainen toimitustapa tarkoittaa lähettämistä viikkolähetyksen tai muun normaalin täydennyslähetyksen mukana, ei siis erillisenä lähetyksenä. Kustantaja maksaa aina näytevalikoimaan lähetettävien kirjojen rahdin.

Kustantaja ja kirjakauppa sopivat keskenään näytevalikoiman maksuehdot. Kirja siirtyy kirjakaupan omaisuudeksi heti tavaran luovutuksen jälkeen.

Järjestelmään voi liittyä milloin vain

Kirjakaupat ja kustantajat  voivat liittyä näytevalikoimajärjestelmään milloin tahansa olemalla yhteydessä kirjoja toimittaviin logistiikkataloihin.

Ensimmäinen kirjakaupalle toimitettava valikoima on seuraavan tarjolle tulevan puolivuotiskauden valikoima. Uusien kauppojen kohdalla Suomen Kustannusyhdistyksen hallitus voi tehdä päätöksen poiketa edellä mainitusta määräajasta.

Kirjakaupalta näytevalikoimajärjestelmään liittyminen edellyttää, että sillä on fyysinen myymälä, jossa asiakkailla on mahdollisuus katsella ja ostaa näytevalikoiman kirjoja. Järjestelmästä irtautuminen ei edellytä mitään erityisiä toimia.

Hallinnointi

Suomen Kustannusyhdistyksen hallitus valvoo järjestelmän toimintaa ja keskustelee sen toiminnasta tarvittaessa Kirjakauppaliiton hallituksen kanssa.

Logistiikkatalot hallinnoivat näytevalikoimalistoja omien asiakkaittensa osalta.

Logistiikkatalot lähettävät viikon kuluessa kunkin kirjakauppiaiden näytevalikoimatilauskierroksen jälkeen raportin Suomen Kustannusyhdistykselle. Raportti sisältää seuraavat tiedot:

  • Kunkin kirjakaupan tilaama tittelimäärä
  • Kustantajien näytevalikoimaan ilmoittama tittelimäärä yhteensä
  • Montako kustantajaa ilmoitti titteleitä näytevalikoimaan

Järjestelmän kehittämiseksi SKY voi pyytää myös muita tilastotietoja logistiikkataloilta tarpeen vaatiessa.

Toiminnasta vastoin näytevalikoiman tarkoitusta ja kuvausta tulee sen havainneen osapuolen ilmoittaa SKY:n hallitukselle, jonka tulee viipymättä olla yhteydessä väärin menetelleeseen osapuoleen. Tahallisesti tai toistuvasti vastoin näytevalikoiman tarkoitusta ja kuvausta toimiva osapuoli menettää oikeutensa kuulua järjestelmään. Pääsyä uudelleen järjestelmään voi hakea kahden vuoden kuluttua tai muun SKY:n hallituksen määrittelemän ajan kuluttua.

Kaikki osapuolet voivat tehdä SKY:n hallitukselle perusteltuja muutos- tai kehittämisehdotuksia. Kaikki järjestelmään osallistuvat tahot huolehtivat omalta osaltaan toiminnan lainmukaisuudesta kuten kilpailulainsäädännön noudattamisesta. Siten esimerkiksi kustantajien hinnoittelutiedot ennen koko listan julkistamista tai kirjakauppojen tekemät tilausmäärät ovat luottamuksellisia.