Oppimateriaalit

lapsia koululuokassa

Ammattimaisesti kustannettu oppimateriaali takaa opetuksen laadun ja oppilaiden tasapuolisen kohtelun. Kustantajien oppimateriaalit perustuvat opetussuunnitelman tavoitteisiin ja antavat opettajalle rauhan keskittyä opetustyöhön ja oppilaiden kohtaamiseen.

Kustantajat ja oppikirjoja tuottavat ammattilaistyöryhmät huolehtivat siitä, että materiaali on huolellisesti tarkistettua ja katsomuksellisesti puolueetonta, ja tekijänoikeudet sekä muu säätely on huomioitu. Ammattilaisten tuottama oppimateriaali antaa oppilaalle ja opettajalle selkeän rungon, mahdollistaa opetuksen eriyttämisen eritasoisille opiskelijoille sekä varmistaa opetuksen jatkuvuuden myös silloin, kun tarvitaan sijaisopettajaa.

Poikkeustilanteessa, kuten korona-ajan etäopetuksessa, laadukkaan oppimateriaalin merkitys korostuu entisestään.

Lue lisää kustannetun oppimateriaalin hyödyistä

Tutustu myös: GDPR ja oppimateriaalit