Oppimateriaalit

lapsia koululuokassa

Ammattimaisesti kustannettu oppimateriaali takaa opetuksen laadun ja oppilaiden tasapuolisen kohtelun. Kustantajien oppimateriaalit perustuvat opetussuunnitelman tavoitteisiin ja antavat opettajalle rauhan keskittyä opetustyöhön ja oppilaiden kohtaamiseen.

Kustantajat ja oppikirjoja tuottavat ammattilaistyöryhmät huolehtivat siitä, että materiaali on huolellisesti tarkistettua ja katsomuksellisesti puolueetonta, ja tekijänoikeudet sekä muu säätely on huomioitu. Ammattilaisten tuottama oppimateriaali antaa oppilaalle ja opettajalle selkeän rungon, mahdollistaa opetuksen eriyttämisen eritasoisille opiskelijoille sekä varmistaa opetuksen jatkuvuuden myös silloin, kun tarvitaan sijaisopettajaa.

Poikkeustilanteessa, kuten korona-ajan etäopetuksessa, laadukkaan oppimateriaalin merkitys korostuu entisestään.

Laadukkaat oppimateriaalit ovat erottamaton osa laadukasta koulutusta

Oppimateriaalikustannuksiin tulee varata riittävät resurssit. Kulunut kevät osoitti, että laadukkaiden ja monipuolisten oppimateriaalien avulla voidaan reagoida paitsi muuttuviin tilanteisiin, myös saavuttaa hyviä tuloksia oppimisessa, kun oppilaan ja opiskelijan yksilölliset piirteet ja tarpeet voidaan ottaa huomioon.

Johanna Haapiainen-Makkonen

Juridinen asiantuntija, Suomen Kustannusyhdistys

Agendalla 1.6.2020