Poliittiset tavoitteemme

Näillä sivuilla esitellään kustannusalan näkemyksiä poliittisista toimista, joilla voidaan edistää suomalaisten lukutaitoa ja kirjallista kulttuuria, tukea tasa-arvoista ja laadukasta oppimista sekä luoda parhaat mahdolliset edellytykset elinvoimaiselle kustannusalalle.

Koulutuspolitiikka

  1. Kurotaan kiinni oppimiskuilu parantamalla perusrahoitusta
  2. Laaditaan kansallinen tiekartta digitaalisuuden hyötyjen löytämiseksi opiskelussa

Lue lisää koulutuspoliittisista tavoitteistamme

Katso myös

Kulttuuripolitiikka

  1. Kirjallisuuden kenttä strategiseen ohjaukseen
  2. Kevennetään lukemisen verotusta
  3. Kirjallisuusviennin ansaintapotentiaali käyttöön
  4. Kirjallisuus virikesetelin piiriin

Lue lisää kulttuuripoliittisista tavoitteistamme

Katso myös