Suomen Kustannusyhdistys ry

Mikä on Suomen Kustannusyhdistys?

Suomen Kustannusyhdistys on suomalaisten kirjankustantajien yhteistyö- ja edunvalvontajärjestö. Yhdistyksen tehtävänä on tukea jäseniään kehittämällä kustannusalan toimintaedellytyksiä. Aatteellisena järjestönä se edistää kirjallisuuden levitystä, lukemisharrastusta sekä sananvapautta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys valvoo jäsentensä tekijänoikeudellisia etuja, edustaa keskusjärjestönä jäsenkuntaansa kotimaassa ja ulkomailla sekä kehittää alan kansainvälistä yhteistyötä. Yhdistys pitää yhteyttä viranomaisiin, alan eri järjestöihin, yhteisöihin ja muihin sidosryhmiin, harjoittaa tiedotustoimintaa, tukee tutkimustyötä sekä antaa lausuntoja ja tekee esityksiä valtiovallalle. Se valvoo sananvapauden toteutumista sekä järjestää lukemista ja kirjallisuutta edistäviä tapahtumia ja kampanjoita.

Historiaa

SKY on Suomen vanhin elinkeinoelämän etujärjestö. Se on perustettu vuonna 1858. Yhdistystä ideoimassa ja perustamassa oli monia aikansa voimahahmoja: Z. Topelius, Paavo Tikkanen, F. W. Frenckell. Ensimmäisenä toimintavuotenaan sillä oli 19 jäsentä.

Toimintansa alussa SKY keskittyi tehostamaan kirjojen jakelua ja luomaan maahan kirjakauppaverkkoa. Tällöin kehitettiin tänäkin päivänä maailmassa ainutlaatuinen näytevarastojärjestelmä (ks. alla). Muun kustantajien edunvalvonnan vuoro tuli vasta vuosikymmeniä myöhemmin.
SKY:n ja kirja-alan historiaan voit tutustua tarkemmin 150-vuotisjuhlavuoden kunniaksi julkaistusta teoksesta Paras tawara maailmassa (Kai Häggman, Otava 2008)

Suomen Kustannusyhdistys ja sen jäsenet

Tänään SKY:n jäsenenä on yli 100 kirjankustantajaa. Ne vastaavat noin 80 %:sta maan kaupallisesti kustannetuista kirjanimikkeistä ja yli 75 %:sta kirjamyynnistä. SKY:n jäsenyritykset julkaisevat vuosittain noin 4 500 uutuuskirjanimikettä. Kustannusyhdistyksen jäsenten myynnin arvo on noin 300 miljoonaa euroa vuodessa. Kustantamot työllistävät välittömästi yli 1 500 ihmistä. Tämän lisäksi tulevat mm. painolaitosten ja logistiikkayhtiöiden henkilöstöt. SKY:n jäsenyrityksien yhteystiedot ja kustannusohjelmien painopisteet.

Ainutlaatuinen näytevalikoimajärjestelmä

Muualla maailmassa tuntematon näytevalikoimajärjestelmä varmistaa, että kirjakaupoissa asiakkaalla on saatavilla laaja valikoima kirjallisuutta. Näytevalikoima tarkoittaa, että kustantajat lähettävät hyvin edulliseen hintaan kappaleen uutuuskirjoistaan näytevalikoimaan. Kirjakauppiaat voivat halutessaan ostaa näin muodostuneen kirjakokonaisuuden.

Kustannusalan tilastot

SKY:n keskeisiin tehtäviin kuuluu kustannusalan kehityksen seuraaminen ja siitä tiedottaminen tilastojensa avulla. Tässä tarkoituksessa yhdistys kerää kahdenlaisia tilastoja - vuositilastoa ja neljännesvuositilastoja.

Vuositilasto kerätään edelliseltä vuodelta kaikilta kustannusyhdistyksen jäseniltä. Se antaa seikkaperäistä tietoa eri kirjallisuuslajien, kirja-alustojen ja jakelukanavien kehityksestä.

Neljännesvuositilasto kerätään osin suoraan logistiikkataloilta ja osin kustantajilta keräämällä. Tiedot tulevat merkittävissä määrin eri toimijoilta kuin vuositilastossa, joten näitä kahta tilastoa ei voi siksi verrata toisiinsa. Neljännesvuositilasto on luonteeltaan kumulatiivinen eli kertoo siihen asti kertyneen myynnin vuoden alusta lähtien. Se antaa trenditietoa markkinoiden kehityksestä kirjallisuuslajeittain ja jakelukanavittain.
Viimeinen koko vuoden myynnistä kertova neljännesvuositillasto julkistetaan perinteisellä Kirjakillan Tammilounaalla.

Työryhmät kytkevät ruohonjuuritasoon

Yhdistyksessä toimii useita työryhmiä, joiden avulla kustannusalan kentän tarpeet saadaan tietoon ja vastaavasti alaa auttavia käytännön toimenpiteitä voidaan toteuttaa. Tällä hetkellä yhdistyksessä toimii seuraavia työryhmiä: erikoiskustantajien työryhmä, kehitystyöryhmä, koulutustyöryhmä, oppimateriaalityöryhmä, markkinointityöryhmä ja viestintätyöryhmä.

Hallitus ja yhdistyksen kokous päättävät - toimisto toimeenpanee

Ylintä valtaa Suomen Kustannusyhdistyksessä käyttää yhdistyksen kokous, joka mm. päättää jäsenyydestä, talousarviosta ja säännöistä. Hallitus määrittää toiminnan strategian ja tekee toimintaan liittyvät keskeiset päätökset, jotka yhdistyksen johtajan johtama toimisto toimeenpanee. Yhdistyksen toimistossa työskentelee kaksi ja puoli henkilöä.

Medialiitto

Suomen Kustannusyhdistys on Medialiiton jäsenliitto ja osallistuu sen kautta media-alan yhteiseen edunvalvontaan. SKY ei kuitenkaan ole työnantajajärjestö, joten pelkästään siihen kuulumalla ei kuulu Medialiiton työnantajapalveluiden piiriin.

Miten liittyä SKY:n jäseneksi?

Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen vuosikokous, joita pidetään huhtikuussa ja joulukuussa. Jäseneksi voi päästä jokainen yhdistyksen tarkoituksen hyväksyvä säännöllistä ja ammattimaista kirjankustannustoimintaa elinkeinonaan harjoittava luonnollinen henkilö tai yksityisoikeudellinen yhteisö. Jäsenyyshakemuksia saa yhdistyksen toimistosta.
Jäsenmaksu määräytyy kustantajan vuosittain julkaiseman uutuusnimikemäärän ja kirjamyynnin suuruuden perusteella.

SKY:n jäsenilleen tarjoamia palveluita

 • yleinen edunvalvonta, kuten lausuntojen antaminen ja asiantuntijana toimiminen
 • jäsenten neuvontapalvelu mm. sopimus- ja tekijäoikeudellisissa kysymyksissä
  • kattava kirja-alan tilastointi ja tiedontuotanto
  • ulkoinen ja sisäinen tiedotustoiminta
  • keskustelufoorumi - ryhmät ja tilaisuudet
  • kirjojen saatavuuden turvaaminen mm. kirjakauppojen näytevalikoimajärjestelmän koordinointi
 • koulutus
 • valokopioinnin valvonta ja valokopiointikorvausten tilitys (SKY on Kopioston perustajajäsen)
 • julkaisutoiminta
 • PR-työ kirjan ja lukemisen hyväksi
 • kansainväliset yhteydet

Suomen Kirjasäätiö

Suomen Kirjasäätiö on Suoman Kustannusyhdistyksen ja opetusministeriön vuonna 1983 perustama säätiö, jonka tehtävänä sääntöjensä mukaan on edistää ja tukea kirjallisuutta ja lukemista Suomessa. Säätiön toiminnan piiriin kuuluu kauno-, tieto- ja lasten- ja nuortenkirjallisuus.

Säätiö tunnetaan parhaiten sen jakamista kirjallisuuspalkinnoista, joista tunnetuimmat ovat vuosittain jaettavat Kaunokirjallisuuden, Tietokirjallisuuden ja Lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkinnot. Nämä palkinnot ovat jokainen suuruudeltaan
30 000 euroa. Muita säätiön rahoittamia kirjallisuuspalkintoja ovat Pikku-Finlandia-palkinto, Alvar Renqvist -palkinto, Eino Leinon palkinto, Jarl Hellemann -palkinto sekä Mikael Agricola -palkinto.