Strategia

Yhdistyksen tehtävä

Suomen Kustannusyhdistys on yhteiskunnallisesti vaikutusvaltainen toimija, joka edistää lukemista ja luo edellytykset kirjallisuuden ja oppimateriaalien kustantamisen menestykselle.

Strategiset painopisteet 2024

SKY:n tehtävä on tukea jäseniään

  • Vaikuttamalla lainsäädäntöön ja poliittiseen päätöksentekoon
  • Seuraamalla, hankkimalla ja jakamalla alalle olennaista tietoa
  • Tukemalla jäseniään toimimaan vastuullisesti yhteiskunnan ja kulttuurin kannalta välttämättömässä tehtävässään
  • Tarjoamalla alalla tarvittavaa koulutusta
  • Edesauttamalla taloudellisesti kestävien monimuotoisten jakeluteiden kehittymistä

Yhdistyksen strategisten painopisteiden valintaan ovat vaikuttaneet neljä keskeistä ympäristötekijää:

  1. Luku- ja ostotottumukset sekä oppimisympäristöt muuttuvat.
  2. Tekijänoikeuden ja datan omistajuuskysymykset nousevat keskiöön teknisen kehityksen ja digitalisoitumisen myötä.
  3. Kestävä kehitys ja vastuullisuus
  4. Tiedon, sivistyksen ja demokratian globaali haastaminen

Arvot

Yhdistyksen arvot ovat sananvapaus, sivistys ja oppiminen

Vuonna 1858 perustettu Suomen Kustannusyhdistys on Suomen vanhin elinkeinoelämän etujärjestö. SKY on suomalaisten kirjan- ja oppimateriaalikustantajien yhteistyö- ja edunvalvontajärjestö.
Sillä on jäsenenä 100 kustantamoa. Näiden yritysten osuus kirjamarkkinoista on noin 80 %.