Strategia

Yhdistyksen tehtävä

Suomen Kustannusyhdistys on yhteiskunnallisesti vaikutusvaltainen toimija, joka edistää lukemista ja luo edellytykset kirjallisuuden ja oppimateriaalien kustantamisen menestykselle.

Strategiset painopisteet 2020-2021

SKY:n tehtävä on tukea jäseniään

  • Vaikuttamalla lainsäädäntöön ja poliittiseen päätöksentekoon
  • Seuraamalla, hankkimalla ja jakamalla alalle olennaista tietoa
  • Tarjoamalla alalla tarvittavaa koulutusta
  • Tukemalla tehokkaiden monimuotoisten jakeluteiden kehittymistä

Yhdistyksen strategisten painopisteiden valintaan ovat vaikuttaneet kolme keskeistä ympäristötekijää:

  1. Luku- ja ostotottumukset sekä oppimisympäristöt muuttuvat. Relevanttia tietoa muutoksista tarvitaan, jotta voidaan paremmin tunnistaa ja ennakoida huomisen odotuksia.
  2. Tekninen kehitys ja digitalisoituminen tarjoavat uusia mahdollisuuksia niin uusien formaattien kuin osto-, luku- ja oppimistapojen myötä, mikä edistää sekä kustantajien että tekijöiden asiaa. Tekijänoikeuskysymykset ovat tässä suhteessa keskiössä.
  3. Uudet formaatit, hinnoittelumallit, jakeluteiden muuttuminen ja uusien toimijoiden tulo markkinoille edellyttävät kaikilta kirjan arvoketjuun osallistuvilta ennakkoluulotonta suhtautumista ja vakiintuneiden toimintamallien uudistamista.

Arvot

Yhdistyksen arvot ovat sananvapaus, sivistys ja oppiminen

Vuonna 1858 perustettu Suomen Kustannusyhdistys on Suomen vanhin elinkeinoelämän etujärjestö. SKY on suomalaisten kirjan- ja oppimateriaalikustantajien yhteistyö- ja edunvalvontajärjestö.
Sillä on jäsenenä 100 kustantamoa. Näiden yritysten osuus kirjamarkkinoista on noin 80 %.