Kustannusala on matkalla kohti hiilineutraalisuutta

Tiedotteet 30.6.2022

Suomalaisista kustantajista enemmistö on käynnistänyt siirtymän kohti hiilineutraalisuutta, mutta monilta osin työ on vasta alkuvaiheissa. Suuret toimijat ovat pisimmällä rakenteellisissa muutoksissa, kertoo Suomen Kustannusyhdistyksen jäsenilleen keväällä 2022 tekemä kysely.

Yli 80 % kustantajista huomioi ympäristökriteereitä hankinnoissaan, ja lähes kaikki kustantamot käyttävät ainakin osin painotaloja, joilla on Joutsen- tai EU Ecolabel -ympäristömerkki. Noin puolella kustantajista on käytössään kannustimia vähäpäästöiseen työmatkailuun, ja useampi kuin joka toinen kustantaja on vähentänyt lentomatkailua ilmastosyistä vähintään 10 %.

Kustantajat ovat tehneet toimia sekä suorien että epäsuorien vaikutusten vähentämiseksi.

Epäsuorien päästöjen vähentäminen on merkittävässä roolissa

Media-alan tuottamista ilmastopäästöistä noin 90 % on epäsuoria, eli päästöt aiheutuvat esimerkiksi erilaisista materiaali- ja palveluhankinnoista. Epäsuoria päästöjä voidaan vähentää kehittämällä vähähiilisempiä toimintatapoja yhteistyökumppanien kanssa sekä hyödyntämällä hankintapäätöksissä ympäristökriteerejä.

Näissä toimissa ovat kunnostautuneet erityisesti suuremmat, yli 10 työntekijän organisaatiot. Niistä jo 43 % on viimeisen vuoden aikana kehittänyt vähähiilisempiä toimintatapoja yhdessä toimitusketjun kumppaneiden kanssa, ja yhtä moni seuraa systemaattisesti koko organisaation ympäristövaikutuksia.

Suoria päästöjä kustannusalalla syntyy esimerkiksi toimitilojen energian käytöstä sekä matkustamisesta. Niistä kustantajista, jotka hankkivat itse toimitilojensa sähkön tai lämmön, 70 % hankkii ainakin jommankumman hiilineutraalisti. Vuokrasopimuksissa vasta 7 % huomioi hiilineutraalisuuden, mutta suurista toimijoista 43 % suunnittelee ilmastokriteerien lisäämistä vuokrasopimukseen, kun sopimuksia seuraavan kerran uudistetaan.

Suurista kustannusalan toimijoista lähes puolet seuraa ympäristövaikutuksia systemaattisesti ja on kehittänyt vähähiilisempiä toimintatapoja.

Päästökompensoinnissa ollaan vielä alkuvaiheissa

Hiilijalanjäljen seuranta ja päästöjen kompensointi ovat vielä melko uutta kustannusalalle, ja toimintaa on aloiteltu suurten toimijoiden johdolla: Yli 10 hengen organisaatioista 29 % on laskenut organisaation hiilijalanjäljen, pienistä vasta 5 %.

15 % kustantajista kompensoi yhden tai useamman toiminnon, esimerkiksi lentomatkustamisen päästöjä. Yksikään ei ole vielä saavuttanut täyttä hiilineutraalisuutta kompensoimalla kaikkia aiheuttamiaan hiilidioksidipäästöjä.

Hiilijalanjäljen laskenta on käytössä tai valmistelussa jo valtaosalla suurista kustantamoista.

Suomen Kustannusyhdistys on sitoutunut media-alan ja graafisen teollisuuden liittojen yhteisiin ympäristötavoitteisiin, joissa pyritään yritysten omasta toiminnasta aiheutuvien suorien päästöjen nollaamisen sekä epäsuorien päästöjen vähentämiseen vähintään 30 %:lla vuoteen 2030 mennessä.

Media-alan ympäristövaikutukset ja toimenpiteet kohti hiilineutraaliutta