Agendalla

Agendalla 13.3.2024

Kirjojen tuottajavastuu tarjoaa helppoutta kuluttajille ja arvoa vientimarkkinoille

Kirjojen kierrätys ei ole vain ympäristöteko, vaan myös kuluttajille suunnattu palvelu, joka yhdistää helppouden ja vastuullisuuden. Suomessa, jossa kirjat ovat perinteisesti olleet arvostetussa asemassa, on tärkeää, että niiden kierrätys on tehty mahdollisimman vaivattomaksi. Kuluttajien ei tulisi joutua pohtimaan, miten ja minne kirjat toimitetaan kierrätykseen.

Agendalla 14.2.2024

Suomesta on tulossa EU:n toiseksi kovin kirjojen verottaja

Maamme hallitus on sopinut kirjojen arvonlisäveron korottamisesta 14 prosenttiin aikaisemmasta 10 prosentista. Sen lisäksi että kiristyksen merkitys on valtiontalouden näkökulmasta vähäinen, se on oppimisen ja sivistyksen edistämisen näkökulmasta kyseenalainen. Lisäksi iso siivu kirjojen veronkorotuksen tuomista hypoteettisista lisätuloista valtiolle kohdistuisi julkisen sektorin itsensä maksettavaksi.

Agendalla 20.12.2023

Tekoälyn kehityksessä ja hyödyntämisessä tulee kunnioittaa tekijänoikeuksia

Suomen Kustannusyhdistys kannustaa koko kirja-alaa keskustelemaan tekoälystä ja siihen liittyvistä kysymyksistä. Aktiivisuutta tarvitaan myös esimerkiksi kotimaiseen tekijänoikeuslainsäädäntöön vaikuttamisessa, jotta tekoäly nousisi tekijänoikeussääntelyn kehittämisen kärkihankkeeksi.

Agendalla 27.9.2023

Hyvät, pahat ja tekoäly

Lainsäädäntö tunnetusti laahaa aina käytäntöä perässä. Tekoälyn osalta tuo välimatka saattaa kuitenkin muodostua kestämättömäksi. Huolimatta siitä, että EU on suureksi vankkuriksi liikahtanut varsin ripeästi ja tekoälyä koskeva asetus on jo trilogi-vaiheessa, voidaan sen odottaa tulevan voimaan vasta joskus vuoden 2025 alussa. Tekoäly sen sijaan laukkaa eteenpäin vauhkoontuneen karjalauman lailla. Siksi meillä on käsillä tekijänoikeudellisesti täysi villi länsi, jossa vanhat tekijänoikeuslain säännökset yrittävät selvitä yksittäisten seriffien tavoin ennen ratsuväen tuloa.

Agendalla 28.10.2022

Esteettömyysdirektiivi muuttaa sähkökirjojen tuotantotapaa

Kirjankustannusalalla valmistaudutaan esteettömyysdirektiivin voimaan saattamiseen. Uusi sääntely merkitsee suurta muutosta, koska tällä hetkellä markkinoilla ei käytännössä ole esteettömyysdirektiivin velvoitteet täyttäviä sähkökirjoja.