Kannanotot

Kannanotot 20.5.2024

Oppimateriaalin ja tekoälyn yhdistämisessä tulee huomioida tekijänoikeudet

Kovaa vauhtia kehittyneet tekoälysovellukset tarjoavat aivan uudenlaisia mahdollisuuksia koulutyön tekemiseen ja kehittämiseen. Yhä useampi opettaja hyödyntää generatiivista tekoälyä esimerkiksi koetehtävien laatimiseen tai oppimateriaalin eriyttämiseen eritasoisille oppilaille.

Kannanotot 20.12.2023

Tekijänoikeuslaki uudistuu – e-lainauskorvaus herättänyt keskustelua

Tekijänoikeuslain muutos on lähtökohdiltaan tervetullut: E-lainauskorvauksen myötä tekijöille taataan vihdoin korvaus digitaalisten teosten kirjastokäytöstä. Kiivastakin keskustelua kirja-alalla on herättänyt e-lainauskorvauksen jakaminen kirjailijoiden lisäksi myös äänikirjan lukijoille.

Kannanotot 5.12.2023

Kustannusyhdistys ei ota kantaa e-lainauskorvauksen jakoon

Suomen Kustannusyhdistys antoi 16.10.2023 lausunnon hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta (HE 46/2023 vp).

Kannanotot 19.6.2023

Suomen Kustannusyhdistys: Lukemisen verotuksen kiristäminen on vallitsevassa maailmantilanteessa omituinen toimi

Petteri Orpon hallituksen ohjelmassa on päätetty nostaa kirjojen ja oppimateriaalien arvonlisäverokantaa 10 prosentista 14 prosenttiin. Toisin sanoen hallitus haluaa entistä voimakkaammin verottaa lukemista ja oppimista. Tämä on ristiriidassa hallitukseen osallistuvien puolueiden lupauksesta olla leikkaamatta koulutuksesta, sillä näin tällä veronkorotuksella tosiasiallisesti tehdään.

Kannanotot 1.3.2023

Kirja-alan järjestöt esittävät kirjallisuuspoliittisen ohjelman laatimista

Kirjallisuuden kenttä strategiseen ohjaukseen