Agendalla 27.9.2023

Hyvät, pahat ja tekoäly

Lainsäädäntö tunnetusti laahaa aina käytäntöä perässä. Tekoälyn osalta tuo välimatka saattaa kuitenkin muodostua kestämättömäksi. Huolimatta siitä, että EU on suureksi vankkuriksi liikahtanut varsin ripeästi ja tekoälyä koskeva asetus on jo trilogi-vaiheessa, voidaan sen odottaa tulevan voimaan vasta joskus vuoden 2025 alussa. Tekoäly sen sijaan laukkaa eteenpäin vauhkoontuneen karjalauman lailla. Siksi meillä on käsillä tekijänoikeudellisesti täysi […]

Agendalla 28.10.2022

Esteettömyysdirektiivi muuttaa sähkökirjojen tuotantotapaa

Kirjankustannusalalla valmistaudutaan esteettömyysdirektiivin voimaan saattamiseen. Uusi sääntely merkitsee suurta muutosta, koska tällä hetkellä markkinoilla ei käytännössä ole esteettömyysdirektiivin velvoitteet täyttäviä sähkökirjoja.

Agendalla 20.4.2022

Kirja on henkinen panssarieste

Suomalaisilla on vahva resilienssi hybridivaikuttamiseen kuuluvia valeuutisia vastaan. Sen peruskivi on monipuolisesta lukemisesta syntynyt sivistys. Tätä voimavaraa tulee vaalia ja vahvistaa. Erinomainen keino siihen on lukemisen verotuksen poistaminen.

Agendalla 19.1.2022

Esteettömyysdirektiivi tuo uusia vaatimuksia sähkökirjoille

Esteettömyysdirektiiviä koskeva hallituksen luonnos on nyt lausuntokierroksella. Media-alalle on myönteistä, ettei luonnoksessa ole laajennettu direktiivin soveltamisalaa. Kirjankustantajille uusi sääntely kuitenkin merkitsee todella suurta muutosta, sillä tällä hetkellä markkinoilla ei ole esteettömyysdirektiivin velvoitteet täyttäviä sähkökirjoja.

Agendalla 14.10.2021

Tutkijallakin on perusoikeudet

Avoimesta julkaisemisesta on käyty vilkasta keskustelua jo jonkin aikaa. Viimeisin keskustelunavaus on hallituksen esitys uudeksi tekijänoikeuslaiksi, jossa tutkijalta viedään oikeus päättää kirjoittamastaan artikkelista. Keskustelulle leimallista on käsitteiden sotkeentuminen sekä motiivien jääminen varjoon. Suomen Kustannusyhdistys on huolissaan kotimaisesta tiedekustantamisesta ja sen tekijöistä.