Kannanotot 5.12.2023

Kustannusyhdistys ei ota kantaa e-lainauskorvauksen jakoon

Suomen Kustannusyhdistys antoi 16.10.2023 lausunnon hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta (HE 46/2023 vp). Suomen Kustannusyhdistyksen lausunnossa ei otettu kantaa äänikirjan lukijoiden korvausoikeuteen. Pohjoismaisen poliittisen käytännön mukaan kustantajat eivät ole edunsaajia kirjastokäytössä maksetuista korvauksista. Kustantajat eivät siten ole asianosaisia jakokeskustelussa ja siksi SKY on sen suhteen puolueeton. SKY on keskittynyt lausunnossaan hallituksen esityksestä kommentoimaan lähinnä […]

Kannanotot 19.6.2023

Suomen Kustannusyhdistys: Lukemisen verotuksen kiristäminen on vallitsevassa maailmantilanteessa omituinen toimi

Petteri Orpon hallituksen ohjelmassa on päätetty nostaa kirjojen ja oppimateriaalien arvonlisäverokantaa 10 prosentista 14 prosenttiin. Toisin sanoen hallitus haluaa entistä voimakkaammin verottaa lukemista ja oppimista. Tämä on ristiriidassa hallitukseen osallistuvien puolueiden lupauksesta olla leikkaamatta koulutuksesta, sillä näin tällä veronkorotuksella tosiasiallisesti tehdään. Suomi siirtyy Euroopan maiden vertailussa lukemisen superverottajien joukkoon. Euroopassa kirjan arvonlisäveroprosentti on keskimäärin kuusi, […]

Kannanotot 1.3.2023

Kirja-alan järjestöt esittävät kirjallisuuspoliittisen ohjelman laatimista

Kirjallisuuden kenttä strategiseen ohjaukseen Kirjallisuusalalla on meneillään suuri toimialan ja lukemisen murros, johon yhteiskunnallisen päätöksenteon on reagoitava. Valtion on tarkasteltava kirja-alaa tulevalla hallituskaudella omana kokonaisuutenaan. Kirja-alan järjestöt ehdottavat, että Suomeen laaditaan historian ensimmäinen kirjallisuuspoliittinen ohjelma. Tähän sisältyvät tiedot kirjailijoiden ja kääntäjien työskentelyedellytysten turvaamisesta, tuotannon tuesta, vienti-investoinneista ja kirjastojen toiminnasta. Kirjallisuuden vaikutus suomalaiseen kulttuuriin ja merkitys […]

Kannanotot 15.3.2022

Järjestöt vetoavat lukemisen verotuksen alentamiseksi

Kustannusalan järjestöt vetoavat hallitukseen suomalaisten lukemisen verotuksen keventämiseksi. Kustantajien ja tekijöiden liitot esittävät sanomalehtien, aikakauslehtien ja kirjojen arvonlisäveron alentamista nollaan heti kun se tulee EU:n päätöksen mukaisesti mahdolliseksi. ”Euroopan unionin arvonlisäverouudistuksella avataan Suomelle tärkeä uusi ovi mediapolitiikan keinovalikoimaan, kun kirjat ja lehdet voidaan jatkossa sijoittaa nollaverokantaan. Uudessa direktiivissä jäsenvaltioilla on tasapuolinen mahdollisuus edistää tiedonvälitystä, kulttuuria, […]

Kannanotot 7.2.2022

Tuleva esteettömyyslainsäädäntö merkitsee kirja-alalle suurta mullistusta

Sosiaali- ja terveysministeriön koordinoima työryhmä on valmistellut lainsäädäntöä tuotteiden ja palveluiden esteettömyysvaatimuksista. Esteettömyysvelvoitteet koskevat myös sähkökirjoja ja niiden jakeluketjua. Tarkoituksena on edistää jokaisen mahdollisuuksia käyttää yhdenvertaisesti tuotteita ja palveluita. Taustalla on EU:n direktiivi tuotteiden ja palveluiden esteettömyysvaatimuksista (EU) 2019/882 ja sen toimeenpano Suomessa. Suomen Kustannusyhdistys kannattaa esteettömyyslainsäädännön tavoitteita. Nyt lausunnoilla oleva esitysluonnos on varsin tasapainoinen […]