Kannanotot 1.3.2023

Kirja-alan järjestöt esittävät kirjallisuuspoliittisen ohjelman laatimista

Kirjallisuuden kenttä strategiseen ohjaukseen Kirjallisuusalalla on meneillään suuri toimialan ja lukemisen murros, johon yhteiskunnallisen päätöksenteon on reagoitava. Valtion on tarkasteltava kirja-alaa tulevalla hallituskaudella omana kokonaisuutenaan. Kirja-alan järjestöt ehdottavat, että Suomeen laaditaan historian ensimmäinen kirjallisuuspoliittinen ohjelma. Tähän sisältyvät tiedot kirjailijoiden ja kääntäjien työskentelyedellytysten turvaamisesta, tuotannon tuesta, vienti-investoinneista ja kirjastojen toiminnasta. Kirjallisuuden vaikutus suomalaiseen kulttuuriin ja merkitys […]

Kannanotot 15.3.2022

Järjestöt vetoavat lukemisen verotuksen alentamiseksi

Kustannusalan järjestöt vetoavat hallitukseen suomalaisten lukemisen verotuksen keventämiseksi. Kustantajien ja tekijöiden liitot esittävät sanomalehtien, aikakauslehtien ja kirjojen arvonlisäveron alentamista nollaan heti kun se tulee EU:n päätöksen mukaisesti mahdolliseksi. ”Euroopan unionin arvonlisäverouudistuksella avataan Suomelle tärkeä uusi ovi mediapolitiikan keinovalikoimaan, kun kirjat ja lehdet voidaan jatkossa sijoittaa nollaverokantaan. Uudessa direktiivissä jäsenvaltioilla on tasapuolinen mahdollisuus edistää tiedonvälitystä, kulttuuria, […]

Kannanotot 7.2.2022

Tuleva esteettömyyslainsäädäntö merkitsee kirja-alalle suurta mullistusta

Sosiaali- ja terveysministeriön koordinoima työryhmä on valmistellut lainsäädäntöä tuotteiden ja palveluiden esteettömyysvaatimuksista. Esteettömyysvelvoitteet koskevat myös sähkökirjoja ja niiden jakeluketjua. Tarkoituksena on edistää jokaisen mahdollisuuksia käyttää yhdenvertaisesti tuotteita ja palveluita. Taustalla on EU:n direktiivi tuotteiden ja palveluiden esteettömyysvaatimuksista (EU) 2019/882 ja sen toimeenpano Suomessa. Suomen Kustannusyhdistys kannattaa esteettömyyslainsäädännön tavoitteita. Nyt lausunnoilla oleva esitysluonnos on varsin tasapainoinen […]

Kannanotot 8.12.2021

Kirja-ala iloinen EU:n avaamasta mahdollisuudesta: käytetään hyväksi nollaverokanta, edistetään suomalaisten lukutaitoa!

Euroopan unioni on mahdollistamassa sanomalehtien, kirjojen ja aikakauslehtien vapauttamisen arvonlisäverosta. Tämän myötä myös Suomessa olisi mahdollista ottaa käyttöön ns. nollaverokanta. Kirjailijat, kustantajat ja kirjakaupat iloitsevat uutisesta. Kirjojen verotus verottaa lukemista, ja jatkossa yhteiskunnalla on mahdollisuus tukea kirja-alan elinvoimaa, lukemista ja lukutaitoa verotusratkaisuin. Kiitos tästä mahdollisuudesta kuuluu suomalaisille päättäjille, jotka ovat olleet tukemassa uudistusta. Vasta julkistetun kansallisen lukutaitostrategian […]

Kannanotot 2.11.2021

Luonnos tekijänoikeuslain muuttamisesta heikentää erittäin merkittävästi kustantajien toimintaedellytyksiä

Opetus- ja kulttuuriministeriössä on valmisteltu luonnos esitykseksi tekijänoikeuslain muutoksista. Ehdotettujen muutosten tarkoituksena on EU:n tekijänoikeusdirektiivin kansallinen toimeenpano. Suomen Kustannusyhdistyksen näkemyksen mukaan luonnos sisältää useita erittäin ongelmallisia kohtia. Ongelmalliset kohdat ovat lähtökohtaisesti asioita, joita ei direktiivi edellytä, vaan samassa yhteydessä on ryhdytty kansalliselta pohjalta muuttamaan lakia. Esitysluonnos tekee yleisen kirjallisuuden teoksista täysin vapaasti kopioitavia opetuksessa ja […]