Tiedotteet 12.4.2023

Suomi lukee 2023 -tutkimus: Suomi lukee yhä moninaisemmin

Suomalainen viettää kirjojen parissa keskimäärin 5,36 tuntia viikossa, kun huomioidaan sekä painettujen että sähköisten kirjojen kulutus. 86 % on lukenut viimeisen neljän viikon aikana kirjaa jossain formaatissa. Äänikirjapalveluita tilaa nyt 21 % suomalaisista, kahden vuoden aikana osuus on kasvanut 17 %. Painetun kirjan suosio ei kuitenkaan ole katoamassa: Kolme neljästä suomalaisesta kertoo ostaneensa viimeisen vuoden […]

Tiedotteet 5.4.2023

Kustantajien myynti ylsi plussalle – kirjamarkkinasta digitaalista 40 %

Kirja- ja oppimateriaalikustantajien kokonaismyynti oli vuonna 2022 280 miljoonaa euroa, jossa on 1,4 % kasvua edellisvuoteen verrattuna. Äänikirjojen myynti kasvoi 16 prosenttia, yli 38 miljoonaan euroon. Jo 60 % myydyistä kirjakappaleista oli äänikirjoja. Tiedot käyvät ilmi tänään julkaistuista Suomen Kustannusyhdistyksen vuositilastoista. Yhdistykseen kuuluu lähes 100 suomalaista kirja- ja oppimateriaalikustantajaa. Painettujen kirjojen myynti laski 10 %, […]

Tiedotteet 28.3.2023

Suomi tarvitsee elinvoimaista kirja-alaa: Kirja-alan vaalikysely puolueille

Kirja-alan järjestöt esittävät kuutta tavoitetta ja toimenpidettä ensi vaalikaudelle. Näiden toimenpiteiden avulla voidaan vastata kirjallisuusalan ja lukutaidon romahtamiseen liittyviin haasteisiin. Puoluekyselyssä paljastui, että oppimateriaalihankintojen tasapuolistamisella on laaja kannatus. Eniten hajontaa puolueiden välillä oli siinä, miten ne suhtautuivat ehdotukseen kirjojen arvonlisäveron laskemisesta. Kirja-alan toimijoiden yhteisessä puoluekyselyssä kartoitettiin puolueiden kantoja alalle keskeisiin kysymyksiin. Puoluekyselyn toteuttivat yhteistyössä Kirjakauppaliitto […]

Tiedotteet 26.1.2023

Painetun kirjan myynti laski vuonna 2022 – digitaalinen myynti kasvaa edelleen

Kirjakauppaliiton ja Suomen Kustannusyhdistyksen pikatilastot vuoden 2022 kirjamyynnistä on julkaistu. Digitaalisen kirjallisuuden myynti jatkaa kasvuaan, painetun laskee. Siirtyminen sähköiseen formaattiin näkyy myös oppikirjamyynnissä, jo reilu kolmannes kustantajien myymästä oppimateriaalista on digitaalista. Kustantajien yleisen kirjallisuuden kokonaismyynti jälleenmyyjille oli vuonna 2022 samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Painettujen kirjojen myynti kuitenkin laski –7 %, mutta digitaalisten kirjojen myynti […]

Tiedotteet 3.11.2022

Mitä kustantaja tekee? Kirjan tie -podcast ja verkkosivusisällöt avaavat kustantajan roolia

Kustantamossa tehty työ on pitkälti näkymätöntä ja suurelle yleisölle tuntematonta, mikä usein värittää julkisuudessa käytävää keskustelua esimerkiksi kirja-alan taloudesta tai eri toimijoiden rooleista. Suomen Kustannusyhdistys avaa kustantajan arkea uusilla verkkosisällöillä ja podcast-sarjalla. Tavoitteena on antaa kokonaisvaltainen kuva alan toiminnasta ja uusista kehityssuunnista sekä kustantajan roolista kirjaprojektin eri vaiheissa. Viisiosaisessa Kirjan tie -podcast-sarjassa kustantamojen ammattilaiset kertovat […]