Etäopetus ja kopiointilupa

Tiedotteet 9.4.2020

Etäopetukseen siirtyminen on herättänyt kysymyksiä siitä, miten oppimateriaalia saa käyttää etäopetuksessa kopiointiluvalla ja mihin tarvitaan tekijöiden ja kustantajien lupa.

Nykyinen kopiointiluparatkaisu mahdollistaa etä- ja verkko-opetuksen toteuttamisen ongelmitta aineistoilla joita koulu on itselleen ostanut. Kopiosto valmistelee kouluille selkeää ohjeistusta asiasta.

Striimaus ja taltioinnit sallittuja suljetulla alustalla

Kopioston oppilaitosten kopiointilupa mahdollistaa oppitunnin striimaamisen ja taltioinnin sekä sen lähettämisen suorana lähetyksenä tai tallenteena opetusryhmälle suljetun oppimisalustan tai vastaavan suljetun verkon kautta.

Tallenteelle saa taltioida kaikki ne teokset, joita opettaja opetustilanteessa käyttää. Opettaja voi esimerkiksi näyttää oppimateriaalia tai muita kirjoja tai julkaisuja, lukea ääneen kirjaa tms. Näiden osalta ei ole erityistä sivumäärärajaa.

Tallennetta tai striimausta ei Kopioston luvalla saa julkaista tai jakaa avoimesti verkossa,esim. opettajan omassa blogissa tai YouTubessa muiden opettajien käyttöön, vaan sen voi jakaa ainoastaan suljetulla alustalla omalle opetusryhmälle.

Harjoitustehtäviä saa kopioida tarkistusta varten

Työ-, harjoitus- ja ratkaisukirjasta saa kopioida ja välittää tehtävän tarkistamista varten sen osan, joka tarkistamiseen tarvitaan. Tämä tarkoittaa sitä, että oppija saa lähettää laatimansa vastauksen opettajalle tarkistamista varten, esimerkiksi sähköpostilla tai tallentamalla suljettuun verkkoon, ja opettaja saa kopioida vastauskirjaan sisältyvän mallivastauksen ja lähettää sen oppijalle.

Oppijalla ja opettajalla tulee olla hallussaan kyseinen kirja, eli tehtävä tehdään alkuperäiseen kirjaan. Lisätehtävien kopioimista muista työ- ja harjoituskirjoista Kopioston lupa ei mahdollista.

Lisätiedot
Kopiosto, Kirsi Salmela, kirsi.salmela @ kopiosto.fi