Kirje rehtoreille ja sivistystoimenjohtajille

Kannanotot 27.4.2021

Hyvä sivistyksen ammattilainen

Eletään aikaa, jolloin päätämme jälleen tulevan lukuvuoden oppimateriaaleista. Laadukkaat oppimateriaalit ovat tasa-arvoisen koulutuksen yksi peruspilari. Niiden avulla me voimme olla tukemassa työtänne.

Suomalaiset opettajat ovat maailman parhaita asiantuntijoita työssään. Antamalla opettajille mahdollisuuden valita itselleen ja oppilailleen sopivimman oppimateriaalin sekä varmistamaan sen laadun, annamme samalla parhaan tuen lasten ja nuorten oppimiselle. Toiveemme on, että näin menetellään myös teidän kunnassanne ja opettajan mahdollisuus vaikuttaa oppimateriaalin valintaan on olemassa.

Kuntien taloustilanne on haastava, ja siksi on tärkeää, että talouspaineidenkin alla turvataan opetuksen resurssit niin ammattitaitoiseen henkilöstöön kuin oppimateriaaleihin. Keskimäärin oppimateriaalit muodostavat vain alle kolme prosenttia kuntien sivistystoimen kustannuksista. Oppimateriaaleista leikkaamalla tehdään karu palvelus koulutuksen tasa-arvolle.

Suomen kouluissa käytetään pääsääntöisesti kustannettuja oppimateriaaleja, joita on ollut tuottamassa monipuolinen ammattilaisten joukko. Näin oppimateriaalin sisältö on tarkastettua ja korkealaatuista. Koronapandemian aikana oppimateriaalit ovat nousseet entistä suurempaan rooliin, kun opetus on äkisti jouduttu järjestämään normaalista poiketen etänä. Kustannetuissa oppimateriaaleissa kyse on paljon muustakin kuin ainoastaan näkyvästä oppikirjasta tai digisisällöstä. Laadukas oppimateriaali mahdollistaa sen, että opettajan ajankäyttö kohdistuu olennaiseen: oppilaiden ja opiskelijoiden ohjaamiseen ja kohtaamiseen, ei oppimateriaalin laatimiseen tai sen etsimiseen eri lähteistä.

Pidetään yhdessä huolta Suomen koulutuksen laadusta ja tasa-arvosta.

Terveisin,

Sakari Laiho
johtaja
Suomen Kustannusyhdistys
p. 040 579 8868

www.kustantajat.fi