Kustannusyhdistys ei ota kantaa e-lainauskorvauksen jakoon

Kannanotot 5.12.2023

Suomen Kustannusyhdistys antoi 16.10.2023 lausunnon hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta (HE 46/2023 vp).

Suomen Kustannusyhdistyksen lausunnossa ei otettu kantaa äänikirjan lukijoiden korvausoikeuteen. Pohjoismaisen poliittisen käytännön mukaan kustantajat eivät ole edunsaajia kirjastokäytössä maksetuista korvauksista. Kustantajat eivät siten ole asianosaisia jakokeskustelussa ja siksi SKY on sen suhteen puolueeton.

SKY on keskittynyt lausunnossaan hallituksen esityksestä kommentoimaan lähinnä säädäntöteknistä toimivuutta. Lausuntoa ei ole tarkoitettu luettavaksi siten, että kyseessä olisi kannanotto äänikirjan lukijoiden korvausoikeuteen. Lausunto on ollut tältä osin epätarkka ja mahdollistanut myös toisenlaisen tulkinnan tekemisen.

Keskeisenä sisällöllisenä huomiona lausunnossa on ollut tulevan korvaussumman sitominen kaikkeen Suomessa tapahtuvaan e-lainaukseen eikä ainoastaan kansallisen e-kirjaston hankintoihin.

Lausunto 16.10.2023

HE 46/2023 Käsittelytiedot